Declaratiegedrag politietop laakbaar

Declaratiegedrag politietop laakbaar

Door De Redactie op 1 december 2009 Delen  

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Ter Horst een einde maakt
aan het onacceptabele declaratiegedrag van sommige korpschefs. Kamerlid Attje
Kuiken wil heldere, eerlijke en redelijke regels zien. ‘Verder vind ik dat
onjuiste toelagen en declaraties moeten worden terugbetaald.

Kuiken reageert op
onderzoek
van RTL Nieuws
naar de toelagen en declaraties bij de top van de Nederlandse
politie. Uit dit onderzoek blijkt dat korpschefs bovenop hun salaris soms
opvallend hoge vergoedingen opstrijken voor onder meer het draaien van
piketdiensten en voor hun woning.

De extra toelagen staan volgens Kuiken in geen verhouding met de vergoedingen
en salarissen van agenten en rechercheurs. ‘Ook spoort het niet met de wens dat
er binnen de korpsen efficiënt met het geld moet worden omgegaan om te zorgen
voor meer blauw op straat.’

Ter Horst heeft inmiddels laten weten dat ze onaangenaam getroffen is door
het gerezen beeld. Ze zal de korpsbeheerders aanspreken op de declaraties,
schrijft ze in
haar
reactie
. ‘Het uitgangspunt daarbij is dat gedeclareerde kosten die niet
binnen de regels passen, terugbetaald moeten worden.’