Debat Libor-fraude: nieuwe ellende voorkomen

Debat Libor-fraude: nieuwe ellende voorkomen

Door Henk Nijboer op 13 november 2013 Delen  

De ontwikkelingen in de financiƫle sector gaan supersnel. De wetgeving loopt er bijna altijd achteraan. De PvdA-fractie zal het initiatief nemen om de wetgeving voor benchmarks (ijkpunten zoals de Libor-rente), online bankieren en nieuwe valuta (zoals Bitcoins) bij de tijd te houden, zodat nieuwe ellende beter kan worden voorkomen. Dat zei ik vandaag in het debat over de Libor-fraude.

De Rabo is de Rabo niet meer. De bank van de blozende Rabo-bankier Jochem de Bruin die in confectiepak de rest van de financiële wereld de mond snoerde met zijn betoog voor een coöperatieve en dienstbare bank die zaken anders zou doen, blijkt het morele kompas te zijn kwijtgeraakt. Het geeft nog eens aan dat ook vijf jaar na de uitbraak van de crisis, de sector nog onvoldoende is veranderd.

De betrokkenheid van de Rabobank bij de manipulatie van het Libor-tarief is volstrekt onacceptabel en moreel verwerpelijk. De Libor-rente is de basis onder duizenden miljarden aan hypotheken en leningen aan consumenten en bedrijven en van groot maatschappelijk belang. Het feit dat handelaren van de Rabobank hebben geknoeid met deze rente brengt permanente schade toe aan het imago van deze coöperatieve bank en past niet bij de waarden die de bank zelf jarenlang heeft uitgedragen.

De PvdA ziet de Libor-affaire niet als een incident: het blijkt helaas symbool te staan voor de verwrongen cultuur. Hoe anders te verklaren dat enkele direct bij deze fraude betrokken werknemers riante afvloeiingsregelingen worden toegestopt, de bank nog steeds geen aangifte heeft gedaan tegen frauderende medewerkers en dat zeer recent nog bij de Nederlandsche Bank een uitzondering op wettelijke beloningsregels werd bedongen om €33 miljoen aan bonussen uit te kunnen keren aan medewerkers na de verkoop van Robeco?

Dit alles levert een beeld op van grote rijkdom bij bankiers maar nog grotere morele armoede bij de bank. De PvdA wil dan ook dat de Libor-fraude voortvarend wordt aangepakt. Het is belangrijk dat het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat waar juridisch mogelijk betrokken oud-medewerkers van de Rabobank alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. Daarbij moet de wetgeving om bonussen in de toekomst te beperken en terug te kunnen vorderen bij dit soort malversaties (clawback), wat de PvdA betreft snel worden aangenomen.

De fraude met de Libor–tarief werd gepleegd door handelaren bij verscheidene banken maar was mede mogelijk door passief toezicht en verouderde regelgeving. In Nederland reageerde de Nederlandsche Bank pas anderhalf jaar nadat de Amerikaanse toezichthouder haar vermoedens over manipulatie communiceerde.

In brede zin vindt de PvdA het daarom belangrijk dat het financieel toezicht zich actiever opstelt en beter wordt uitgerust om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Dat begint bij scherpere regels over de vaststelling van benchmarks zoals de LIBOR-rente. De PvdA pleitte al eerder voor het aanpakken hiervan. Maar het geldt breder.

De ontwikkelingen in de financiële sector gaan supersnel. De wetgeving loopt er bijna altijd achteraan. De PvdA-fractie zal het initiatief nemen om de wetgeving voor benchmarks (ijkpunten zoals de Libor-rente), online bankieren en nieuwe valuta (zoals Bitcoins) bij de tijd te houden, zodat nieuwe ellende beter kan worden voorkomen.