Fatsoenlijke kinderopvang blijft hard nodig

Fatsoenlijke kinderopvang blijft hard nodig

Door Mariëtte Hamer op 23 november 2011 Delen  

Ik heb de minister woensdag opnieuw
gevraagd
de bezuinigingen op de kinderopvang terug te draaien. Er wordt nu
al aangegeven dat veel vrouwen minder zullen gaan werken, omdat gezinnen de
kinderopvang niet langer kunnen betalen. Kinderdagverblijven zullen prijzen
verhogen of mensen ontslaan, waardoor er minder aandacht is voor de kinderen. De
PvdA vindt het juist belangrijk
dat kinderen op een
kwalitatief goede plek worden opgevangen
en de kinderopvang voor iedereen
betaalbaar is, zodat iedereen de kans krijgt om te werken.

De PvdA vindt dat de overheid moet stimuleren dat zoveel mogelijk vrouwen
werken en er professionele en kwalitatief hoogstaande opvang is voor de
kinderen. Arbeidsparticipatie van vrouwen is ook hard nodig om de problemen die
met de vergrijzing gepaard gaan het hoofd te bieden. Oorspronkelijk is
afgesproken dat drie partijen verantwoordelijk zijn voor het betalen van
kinderopvang: de overheid, de werkgever en de werknemer. De afspraak is dat
ieder van de drie een derde van het totaalbedrag betaalt. De PvdA stoort zich
eraan dat het maar niet lukt om deze afspraak in de praktijk te brengen. Met de
bezuinigingsplannen verschuiven de kosten weer naar de ouders. Ik wil dan ook
dat de minister hierop terugkomt.

De oneerlijke kabinetsplannen raken niet alleen werkende ouders, maar ook
werkloze ouders die graag een baan willen. De weg terug naar de arbeidsmarkt
wordt door deze regering bemoeilijkt. Werkloze ouders zijn straks namelijk niet
of nauwelijks meer in staat om de eigen bijdrage voor kinderopvang op te
brengen. Ik vind het onbegrijpelijk dat het kabinet deze mensen die het moeilijk
hebben maar graag willen werken zo in de kou laat staan.

De PvdA stelt wel hoge eisen aan kinderopvang: we gaan alleen voor
topkwaliteit. Om de kwaliteit van kinderdagverblijven te garanderen, moeten
gemeenten ze regelmatig goed controleren. Daar waar voortdurend slecht wordt
gepresteerd, moet de gemeente ingrijpen. Ook moeten de mogelijkheden die ouders
hebben om klachten in te dienen worden beschermd. Tegelijkertijd moet er ook
echt iets met die klachten worden gedaan. Daarom wil de PvdA een instantie die
klachten in behandeling neemt en bindende uitspraken doet. Als de kwaliteit van
de opvang in de ogen van de ouders beter moet, maar de ondernemer van het
kinderdagverblijf daar geen boodschap aan heeft, mag de ondernemer daar niet
zomaar mee weg komen.

Het kabinet lijkt gaat eraan voorbij dat kinderopvang steeds
vanzelfsprekender wordt in onze samenleving. Dat vind ik zeer zorgelijk. Steeds
meer deskundigen zijn het erover eens dat kinderopvang goed is voor de
ontwikkeling van kinderen. Het levert socialere en slimmere kinderen op, die
daardoor op latere leeftijd een hogere opleiding kunnen gaan volgen en een
betere positie op de arbeidsmarkt kunnen veroveren. Dat moet de minister toch
ook aanspreken?