Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid

Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid

Door Diederik Samsom op 24 juni 2015 Delen  

Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat is de inzet van de PvdA bij deze belastingherziening. In het pakket dat het kabinet nu aan de Kamer voorlegt komen al deze elementen terug, in een omvang die tot voor kort door velen niet voor mogelijk werd gehouden. De grootste groei voor de laagste inkomens, meer banen en een rechtvaardiger vermogensbelasting, gericht op het werkelijke rendement. De PvdA is trots op dit pakket. Het is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om bij te dragen aan de doelstellingen van meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat zei ik in mijn bijdrage (pdf) aan het debat over de belastingherziening.

Download mijn bijdrage aan het debat (pdf) >
Download mijn bijdarge aan het debat (htm) >

Mijn volledige bijdrage aan het debat:

Mevrouw de voorzitter,

Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat is de inzet van de PvdA bij deze belastingherziening. Omdat onze politiek altijd gedreven wordt door de kernwaarden van goed werk, bestaanszekerheid en rechtvaardigheid, maar temeer omdat het juist deze waarden zijn die in de afgelopen zware crisisjaren extra onder druk hebben gestaan. Teveel mensen verloren hun baan, teveel mensen hebben nog teveel moeite de eindjes aan elkaar te knopen, en de gevolgen van crisis troffen mensen die part noch deel waren van de oorzaak ervan.

Meer werk, meer inkomen en meer rechtvaardigheid. Van die doelen is de laatste misschien nog wel onze grootste ambitie. Rechtvaardigheid betekent dat al die mensen die voor een heel gewoon inkomen cruciaal werk verrichten wat meer ruimte krijgen. Schoonmakers, fabrieksmedewerkers, automonteurs, keukenpersoneel, straatvegers, boekhouders, winkelbedienden, secretaresses, politieagenten, leraren, verpleegkundigen. Zij veroorzaakten de crisis niet, ze werden er wel door getroffen. Van hen werden ook offers gevraagd om herstel mogelijk te maken. Nu dat herstel zich aandient, moeten zij er ook in meedelen.

Rechtvaardigheid betekent ook dat we de vermogensverschillen, die in crisistijd groter in plaats van kleiner worden, adresseren. Door vermogenswinst rechtvaardiger te belasten.

Rechtvaardigheid is ook gediend als we de ontwijkingsroutes afsluiten die nu nog veelvuldig worden gebruikt om geen winstbelasting te hoeven betalen. Of wanneer we het volhangen van bedrijven met schulden ontmoedigen.

Meer werk en meer inkomen zijn de andere hoofddoelen. Meer werk komt er door de belasting op arbeid flink te verlagen. Met name daar waar de druk het grootst is, bij banen met een laag of gewoon inkomen. Meer inkomen houden mensen over wanneer ze minder belasting hoeven te betalen. Of wanneer de kinderopvang goedkoper wordt.

In het pakket dat het kabinet nu aan de Kamer voorlegt komen al deze elementen terug. In een omvang die tot voor kort door velen niet voor mogelijk werd gehouden. Een gerichte loonkostenverlaging van een half miljard voor de lage inkomens. Zodat schoonmakers, terreinbeheerders, caissières en al die anderen weer meer kans krijgen op een baan. 2,5 miljard voor arbeidskorting, 250 miljoen voor werkende partners, 250 miljoen om de kinderopvang betaalbaar te maken. Een rechtvaardiger vermogensbelasting, gericht op het werkelijke rendement. Waardoor spaarders niet langer meer belasting betalen dan ze aan rente ontvangen. En de aanpak van ontwijkingsroutes voor winst. Een pakket waar de PvdA zeer tevreden mee is.

En het kabinet ziet mogelijkheden om verder te gaan. Het is mogelijk om voor nog meer banen de zorgen en mensen er nog meer op vooruit te laten gaan als je lasten verschuift van arbeid naar consumptie. Dat is geen eenvoudige operatie, en eentje met talloze mogelijke varianten.

Zo’n stap kan alleen als partijen uit al die opties een belastingschuif weten samen te stellen waar breed draagvlak voor is. De PvdA is dus graag bereid om samen met partijen die daarover na willen denken met het kabinet om tafel te gaan om te kijken wat er mogelijk is. We staan daarbij open voor alle goede suggesties en voorstellen, we hebben er dan zelf ook nog wel een paar.

Voor ons zijn niet de losse maatregelen de leidraad maar de doelen die met het geheel van deze belastingherziening moeten worden bereikt: Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Iedereen verdient immers de kans op een goed leven, met een baan en een rechtvaardig inkomen. Het is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om daaraan bij te dragen.

Delen: