De VVV op Walcheren

De VVV op Walcheren

Door Albert de Vries op 30 mei 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is trots op het onlangs gesloten sociaal akkoord. Voor de PvdA is het terugdringen van flexwerk één van de positieve elementen in het sociaal akkoord. De opmars van de flexibele contracten wordt langzamerhand een bedreiging van ons sociale stelsel. Het sociaal akkoord maakt de positie van mensen met een flexibel contract sterker door een beperking van de mogelijkheid om tijdelijke contracten te bieden en door voor zogenoemde payroll-constructies de soepelere ontslagregels te schrappen.

Voor seizoensgebonden werk, zo blijkt, zijn nog aanvullende afspraken gewenst. In de recreatieve sector zijn van april tot november extra mensen nodig. In de vier wintermaanden is er voor die extra mensen geen werk.

In het kader van de PvdA-arbeidstour was ik 29 april 2013 samen met Ralph van Hertum, vrijwilliger van het partijbureau, op bezoek bij het Walchers VVV-kantoor in Domburg. Ik sprak met Els Boekema (kwaliteitsmanager), Corinda Slotboom (manager vestigingen) en Arnold Sweers (waarnemend directeur). Aan het eind van het bezoek sprak ik ook nog even apart met baliemedewerkster Yvonne.

In Zeeland is de recreatieve sector van groot belang voor de regionale economie en daarmee voor de werkgelegenheid. Ondanks dat met seizoensverlenging succes wordt geboekt, blijft er in de wintermaanden aanmerkelijk minder werk dan in de rest van het jaar. Behalve in de recreatieve sector kent Zeeland nog veel meer seizoensarbeid. Onder andere in de landbouw, delen van de horeca, de (schelpdier)visserij en de voedingsmiddelenindustrie. Daarom is het goed om stil te staan bij de specifieke omstandigheden van dit werk.

De Walcherse VVV heeft ‘s zomers 35 mensen in dienst. In de vier wintermaanden zijn dat er 15. Een groot aantal (variërend van 70 tot 90%) komt na de winterperiode weer terug. Bijna de helft van de seizoenswerkers is min of meer te beschouwen als vaste kracht. Zij werken er al jaren. Ze zijn volledig ingewerkt, hebben opleidingen gevolgd en kunnen bij uitval van vast personeel ook in de wintermaanden opgeroepen worden. Ook komen zij bij vacatures voor volledige banen vaak als eerste voor benoeming in aanmerking.

Probleem is dat seizoensarbeid tot nu toe alleen met tijdelijke contracten geregeld kan worden. Het sociaal akkoord brengt het aantal keren dat in een periode van vijf jaar met een tijdelijk contract gewerkt mag worden terug naar twee. Ook het transitiebudget (dat moet worden betaald bij (tijdelijk) ontslag van een werknemer is lastig voor de toeristische sector. Bij de VVV zijn ze van mening dat “Het sociaal akkoord aanvulling / aanpassing behoeft voor de toeristische sector en waarschijnlijk ook voor andere vormen van seizoensarbeid.”

In de toeristische sector verandert veel o.a. door digitalisering en automatisering. Mede om die reden gaan de Zeeuwse VVV’s in 2014 fuseren. Die fusie is er vooral op gericht om te bezuinigen op overhead.

Baliemedewerkster Yvonne is een voorbeeld van hoe het in de toeristische sector vaak gaat. Ze begon als stagiaire bij de VVV in Domburg. Daarna kreeg ze een jaarcontract en nog een jaarcontract. Vervolgens moest ze de VVV verlaten en ging ze elders aan de slag. Vanaf half maart is ze weer terug. Want het werk bij de VVV vindt zij het aller leukst. Haar contract loopt tot oktober. Ze denkt niet dat er een vast contract in zit. Ook vanwege de fusie zullen er niet meer vast contracten komen. En dat betreurt ze: “Je wilt zekerheid.”

Over het sociaal akkoord stelt Yvonne: “Het sociaal akkoord werkt zonder aanvulling voor ons helaas niet. Het is heel leuk werk bij de VVV, maar we missen de zekerheid dat we na de winterperiode terug kunnen komen.” Daar zou iets op bedacht moeten worden.

Toch aanleiding om nog eens met mijn collega’s Mariëtte Hamer en John Kerstens te praten, woordvoerders sociale zaken en namens onze fractie nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het sociaal akkoord.

Delen: