De toekomst van Europa

De toekomst van Europa

De toekomst van Europa
Foto Flickr / chadmiller

Door Marit Maij op 21 januari 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid wil een socialer Europa met een gezonde balans tussen mens en markt. Zaken die we nationaal kunnen regelen, moet we ook nationaal regelen. Negatieve effecten van de interne markt moeten we bestrijden en niet negeren. Maar er zijn ook uitdagingen waar we door Europees samen te werken juist meer grip op krijgen. Dat is mijn boodschap tijdens het debat over het burgerinitiatief Burgerforum EU.

Het is goed dat er aandacht is voor Europa en voor de veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden op het gebied van het financiële toezicht en het toezicht op de overheidsfinanciën. De PvdA vindt het net als het burgerforum goed als er een referendum gehouden wordt over belangrijke veranderingen in Europa, bijvoorbeeld een wijziging van het Verdrag van Lissabon.

Het is belangrijk dat de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken over bijvoorbeeld wijzigingen in de stemverhouding in de raad van ministers of de invloed van nationale parlementen. Het is dan ook de PvdA die initiatiefnemer is van het wetsvoorstel voor een raadgevend referendum, waardoor 300.000 Nederlanders samen een referendum kunnen aanvragen. In een toekomstig nieuw verdrag wil de PvdA de positie van nationale parlementen versterken, de fundamenten voor de bankenunie verstevigen en verder bouwen aan een sociaal Europa dat werkt voor haar burgers.

Dankzij het burgerforum staat de discussie over welk Europa het beste is voor Nederland en de burgers in Europa hoog op de agenda. Het is goed dat we hier met elkaar uitgebreid over spreken.

De PvdA verzet zich tegen het beeld van een sluipende bevoegdhedenoverdracht die door het Burgerforum wordt opgeroepen. De lidstaten bepalen welke onderwerpen nationaal geregeld kunnen worden en voor welke onderwerpen grensoverschrijdende samenwerking gewenst is. Samen beslissen we over zaken die ons samen raken. Bijvoorbeeld over het opschonen van de financiële sector en over het aanpakken van het wegsluizen van geld over de grenzen om zo belasting te ontwijken. En over zaken als de strijd tegen jeugdwerkloosheid, milieuproblematiek en veiligheid van consumentenproducten. Problemen die direct van invloed zijn op ons dagelijks leven. Het leven van alle burgers in de Unie.

We moeten eerlijk zijn: de lidstaten maken samen Europa. Het zijn altijd onze eigen ministers, gecontroleerd door onze eigen Tweede Kamer, die in Europa het laatste woord hebben. De grote stap op weg naar een bankenunie is ondenkbaar zonder de actieve betrokkenheid van de Tweede Kamer of de Duitse Bondsdag.

De PvdA wil een Europa dat werkt, dat lidstaten in staat stelt zaken aan te pakken die hun grenzen overstijgen: zoals financieel toezicht en belastingontwijking. Om dat te realiseren moeten we in Europa samen hard aan de slag, en niet de kop in het zand steken.

Europa heeft ons veel gebracht. In het verleden zijn successen van bijvoorbeeld de interne markt, groei van de haven van Rotterdam, gelijke beloning van mannen en vrouwen te veel door nationale politici toegeëigend. Terwijl we problemen aan Brussel toerekenden. Dat is echt te gemakkelijk.

Ik zie voor Nederland een gezamenlijke toekomst met andere Europese landen, waarin we streven naar een socialer Europa met duurzame welvaart, welzijn, democratie en vermindering van de sociale ongelijkheid. Niet slechts een Europa voor de markt, maar ook een Europa voor de bevolking. Dat Europa is er vandaag nog niet, maar het is wel mijn Europa van de toekomst.

Delen: