De postmarkt moet eerlijker!

De postmarkt moet eerlijker!

Door Mariëtte Hamer op 14 januari 2011 Delen  

De postmarkt lijkt een stap dichterbij een goede afloop. Ruud Vreeman, die de
problemen in de sector onderzocht,
heeft
twee oplossingen voorgesteld
die in het oog sprongen. Ten eerste moeten
postbedrijven en hun werknemers zo snel mogelijk weer om de tafel om zelf tot
een eerlijke CAO te komen. Daarnaast opperde hij dat de sociale partners een
‘arbeidsovereenkomstenfonds’ oprichten. De staatssecretaris heeft op mijn
verzoek beloofd voor het eind van deze maand te laten weten hoe het gaat met de
oprichting van dit fonds.

Vreeman kwam vlak voor oudjaar met een stevig rapport, waarin alle
belangrijke problemen en knelpunten werden opgesomd en, belangrijker, concrete
oplossingen werden voorgesteld. Het rapport en de beoogde oplossingen zijn
gelukkig goed ontvangen door de vakbonden en de postbedrijven. Het voorstel is
de postbedrijven zo snel mogelijk weer aan tafel te krijgen met hun werknemers,
zodat er een eerlijke CAO komt. Als dat niet heel snel gebeurt, wat mij betreft
nog sneller
dan
voor de nu geprikte datum van 1 april 2011
, grijpt het kabinet het stuur en
worden arbeidsovereenkomsten met harde hand afgedwongen. Dat moeten we
voorkomen.

Ook moet er een zogeheten arbeidsovereenkomstenfonds komen, opgezet door de
sociale partners. Dit fonds zorgt er, door herverdeling van geld, voor dat
arbeidscontracten steeds aantrekkelijker moeten worden voor de postbedrijven.
Het idee is dat alle postbedrijven bijdragen aan dit fonds en het geld ten goede
komt aan de postbezorgers. Ik vind het goed dat de hoogte van de bijdrage
afhankelijk is van het aantal postbezorgers met een arbeidscontract. Zo worden
postbedrijven gemotiveerd om bezorgers een arbeidscontract aan te bieden. Ik wil
voor 1 februari weten of, en hoe, dit fonds er precies uit gaat zien en de
staatssecretaris heeft me de toezegging gegeven dat hij de Kamer voor die datum
informeert.

Ik denk dat we zo echt een ommekeer kunnen maken op de postmarkt: weg van de
prijsdumping, richting eerlijke beloningen voor eerlijk werk. Ik vind wel dat
het kabinet gas moet geven; de werknemers op de postmarkt staan al te lang onder
druk. Nu moet er vaart worden gemaakt met het uitvoeren van de maatregelen!

Naast deze oplossingen gebeurde er gisteren, naar aanleiding van Vreemans
rapport, nog iets belangrijks: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft toegezegd om nog dit jaar met een uitgebreide analyse te komen van de
positie van de zogeheten ‘ovo’ in Nederland. Ovo’s (overeenkomsten van opdracht)
zijn contracten die normaal gesproken vaak worden gebruikt door advocaten en
notarissen, maar de laatste tijd steeds vaker opduiken aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. Een voorbeeld is de postbezorger, die vroeger een normaal
arbeidscontract had, maar tegenwoordig vaak op ‘stukloon’ werkt. Dat vind ik
fout. Omdat het een slechter loon betekent, minder zekerheid en minder
bescherming.

Samen met GroenLinks zal ik er bij de minister op blijven aandringen dat hij
de ovo zo snel mogelijk laat verdwijnen voor alle functies voor mensen die geen
ondernemer zijn.

Delen: