De ondernemingsraad en medezeggenschap

De ondernemingsraad en medezeggenschap

Door Grace Tanamal op 14 maart 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van medezeggenschap. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Wij vinden daarom een sterke positie van de Ondernemingsraad erg belangrijk. Het is dan ook zorgelijk dat 29% van de bedrijven geen OR heeft. De redenen hiervoor zijn divers.

Ten eerste geven werkgevers aan dat er niet voldoende animo onder werknemers is om zitting te nemen in de OR of stellen dat er binnen de onderneming geen behoefte is aan een OR. Daarnaast geven ondernemingen aan dat er verschillende andere vormen van overleg zijn. Wanneer dat naast de OR plaatsvindt is dat prima, maar het is geen goede zaak wanneer dit in plaats daarvan gebeurt.

Om op een juiste wijze vorm te geven aan de medezeggenschap is het belangrijk dat er ook adviesrecht en instemmingsrecht kan plaatsvinden. Dit is alleen mogelijk wanneer er een OR binnen de organisatie actief is.

Een ander punt waar wij vraagtekens bij zetten is de geheimhouding voor de OR. Hier wordt menig OR door de werkgever mee geconfronteerd. Op deze manier kunnen OR-leden niet gevoed worden door collega’s en kunnen zij de achterban niet raadplegen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de medezeggenschap. Hierdoor kan het draagvlak van de OR zwakker worden en werknemers kunnen hun vertrouwen verliezen.

Uit onderzoek van de vakbeweging blijkt dat 80% van de gevallen van geheimhouding het argument van de werkgever “onrust in de organisatie” is.

Of zou het kunnen dat het geheim vergaderen de reden tot onrust is?
Onder geheimhouding vergaderen is onder bepaalde omstandigheden volstrekt legitiem, maar uitgangspunt moet altijd zijn; de achterban te informeren en te kunnen raadplegen. Wij hebben minister Asscher dan ook gevraagd om over dit onderwerp in gesprek te gaan met sociale partners en dit onder de aandacht te brengen van de Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Delen: