De keuze is aan u

De keuze is aan u

Door Diederik Samsom op 18 maart 2014 Delen  

Beste lezer,

De afgelopen maanden heb ik velen van u mogen ontmoeten. We spraken over uw zorgen. Over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor mij een bevestiging dat de afgelopen periode voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest. Er is veel van mensen gevraagd. Nederland snakt naar economisch herstel, naar een periode van zekerheid van betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt.

Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen. Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen.

In het kabinet werkt de PvdA samen. Dat is geven en nemen. Dat is niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk. Want alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen van het ene naar het andere tijdelijke baantje gaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de banken er niet voor de portemonnee van de bankiers zijn, maar voor de spaarcenten van de spaarders. En zo werken we aan thuiszorg zonder stopwatch, waar wijkverpleegkundigen de zorg kunnen bieden die nodig is. We boeken succes. Langzaam vindt Nederland de weg omhoog. De economie trekt weer aan. Langzaam keert het vertrouwen terug. Maar we zijn er nog lang niet.Te veel mensen staan aan de kant. Te veel mensen verliezen hun baan. Dat is mijn grootste zorg. De Partij van de Arbeid legt zich hier niet bij neer. Politici hebben geen banen in hun achterzak. Maar ze kunnen wel veel doen om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven. Door afspraken te maken over stage- en leerwerkplekken. Door bedrijven te steunen als ze iemand aannemen die nu nog thuis op de bank zit. Door om- en bijscholing mogelijk te maken.Dat lukt alleen met de beste mensen in het bestuur van uw gemeente. Wethouders die er liever voor zorgen dat hun inwoners een baan hebben dan dat huizenbezitters van dure koophuizen minder belasting hoeven te betalen. Wethouders die er pal voor staan dat u – als dat nodig is – de zorg krijgt die u nodig hebt. Dat kunnen ze alleen met uw steun. Veel mensen stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de Partij van de Arbeid. Misschien u ook wel. Omdat zij – en u – een sterker en socialer Nederland willen. Nu gaat het over uw gemeente. Maar de inzet is dezelfde. De keuze is woensdag aan u.Met vriendelijke groet,

Diederik Samsom

Meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen? Ga naar pvda.nl/verkiezingen

Delen: