De Jonge Socialisten houden ons scherp

De Jonge Socialisten houden ons scherp

Door Hans Spekman op 30 mei 2013 Delen  

Dit weekeinde houden de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid hun jaarlijkse voorjaarscongres, in De Burcht in Amsterdam. Als partijvoorzitter ben ik blij met de JS: ze houden ons scherp.

Gevoel voor onze rijke historie kan de Jonge Socialisten niet ontzegd worden. Dit weekend organiseert onze jongerenafdeling haar voorjaarscongres in De Burcht, ooit bolwerk van de Diamantsbewerkersbond van Henri Polak, sociaaldemocraat en prominent SDAP-lid. Nu herbergt De Burcht onder meer een mooi vakbondsmuseum.

De organisatiegraad van de JS doet niet onder voor die van vakbonden. Altijd kun je een beroep op ze doen als er vrijwilligers nodig zijn voor een demonstratie of tijdens een campagne. En de gastenlijst van dit weekend bewijst dat mensen hen weten te waarderen: onze politiek leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher en een aantal andere bewindspersonen, Job Cohen, ikzelf – we komen allemaal.

Ik doe het graag. Hoewel ik het niet altijd eens ben met de opvattingen van de JS, en zij niet altijd dezelfde mening hebben als hun moederpartij, is de onderlinge relatie uitstekend. Ik waardeer de initiatieven zoals die van de JS Maastricht om de straat op te gaan en zich bezig te houden met ombudswerk. Ik heb afgelopen zaterdag zelf mogen kijken. Het is ook goed dat er steeds meer JS afdelingen bijkomen, zoals in Twente die ik gister in Hengelo heb gesproken.

De JS strijdt als “het rode gevaar” voor hun idealen en rood, dat spreekt mij natuurlijk aan. En ook waardeer ik bijvoorbeeld de inbreng van de huidige JS-voorzitter Toon Geenen in de reguliere vergaderingen van het partijbestuur, waar hij uit hoofde van zijn functie een adviserende rol heeft. Hij komt op voor zijn idealen, met open vizier. En ook al zijn we het niet altijd eens en vind ik de timing niet altijd gelukkig, de inbreng van de JS op congressen en andere bijeenkomsten houdt ons scherp. Ik begrijp dat Toon voor een tweede termijn als voorzitter gaat. Ik ben daar blij mee, want we hebben hem en de andere JS’ers het komende campagnejaar hard nodig.

Ik wens de leden van de JS alvast een mooi en vruchtbaar congres toe. Ik zie jullie zondag!

Delen: