De beste zorg voor een eerlijke prijs

De beste zorg voor een eerlijke prijs

De beste zorg voor een eerlijke prijs
Foto Shutterstock / Dieter Hawlan

Door Diederik Samsom op 19 december 2014 Delen  

De beste zorg voor een eerlijke prijs. Waarbij een ruim en divers aanbod bestaat om uit te kiezen. Dat is wat de Partij van de Arbeid wil in onze gezondheidszorg. Met dat uitgangspunt is de afgelopen dagen ook stap voor stap gewerkt aan een oplossing nadat de Eerste Kamer afgelopen dinsdag het wetsvoorstel verwierp waarin verzekeraars meer mogelijkheden krijgen om te selecteren in welke zorg zij inkopen.

Het wetsvoorstel was een belangrijk onderdeel van het Zorgakkoord dat het kabinet afsloot met de zorgsector en waarmee bezuinigingen op het basispakket werden voorkomen. Een meerderheid in de senaat, onder wie enkele PvdA-senatoren, had zorgen over de positie van verzekerden ten opzichte van zorgverzekeraars in dit wetsvoorstel. Het is de opdracht van zorgverzekeraars om voor iedereen goede en betaalbare zorg te regelen. Aan de andere kant moeten zij niet te machtig worden ten opzichte van hun verzekerden. Het kabinet heeft aangegeven nu met een gewijzigd voorstel te komen waarbij de positie van patiënten wordt versterkt en er een beter evenwicht tussen verzekerden en zorgverzekeraars komt.

De PvdA is blij met deze versterking van de positie van verzekerden. Zo wordt risicoselectie expliciet verboden (doelgroepenmarketing, drempel opwerpen voor bepaalde verzekerden). En het wordt voor iedereen, ongeacht de polis, mogelijk om een ‘second opinion’ te vragen. Verder wordt duidelijker vastgelegd wat onder acute zorg wordt verstaan waar iedereen recht op heeft ongeacht contract of polis. Ook wordt specifieke zorg door academische ziekenhuizen toegankelijk voor mensen die dat nodig hebben. Dat wordt niet door de verzekeraar maar door een arts bepaald.

Er blijft met het nieuwe wetsvoorstel ook voldoende te kiezen. De bestaande vrije artsenkeuze blijft geborgd.

De wijzigingen komen tegemoet aan de zorgen van de senatoren en zij hebben aangeven dat van de senaatfractie dan een constructieve opstelling verwacht kan worden.