De beste start voor ieder kind

Waarom gelijke kansen een grondwettelijke opdracht voor de overheid moeten zijn.

De beste start voor ieder kind

Foto N=5 / PvdA

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Op goed onderwijs, op toegankelijk onderwijs en op onderwijs dat bij jou past. Zodat je het maximale uit je leven kunt halen. Daarom willen wij gelijke kansen een grondwettelijke opdracht maken voor overheid en gemeenten.  

Het is een gevoel dat iedere leraar en ouder zal herkennen. Tijdens mijn bezoeken de afgelopen maanden aan scholen door het hele land zag ik al die kinderen met hun leven nog voor zich. Met dromen over wat ze later willen worden. Je wil zeker zijn dat deze kinderen die dromen onbeperkt kunnen najagen. Dat ze allemaal een eerlijke kans krijgen.

Ieder kind verdient een gelijke kans op een mooie toekomst.

In Nederland hebben we geweldig onderwijs met toegewijde docenten. Toch zien we helaas de verschillen in het onderwijs toenemen. We zien scholen waar kinderen niet de kansen krijgen die ze op andere scholen wel krijgen. We zien buurten waar kinderen massaal naar het gymnasium gaan, en buurten waar het tegenovergestelde gebeurt. We zien scholen waar onze universele waarden – zoals gelijkheid van man-vrouw en homo en hetero – niet worden gedeeld. We zien scholen waar kinderen niet welkom zijn op basis van hun geloof. Ons ideaal, dat het niet mag uitmaken waar je vandaan komt voor wie je later wordt, komt zo in gevaar. Dat kan niet en dat mag niet in een rijk land als Nederland. Ieder kind verdient een gelijke kans op een mooie toekomst.

Onlangs was ik in Rotterdam. Het was een gevarieerde wijk met twee basisscholen. De ene school vroeg een ontzettend hoge eigen bijdrage en hanteerde een wachtlijst. Alle kinderen die dat niet konden betalen gingen naar de andere school. De ene school koos de leerlingen van hoogopgeleide ouders uit en had het meeste geld. De andere school had minder geld en meer leerlingen die extra aandacht nodig hadden.

Ons ideaal, dat het niet mag uitmaken waar je vandaan komt voor wie je later wordt, komt zo in gevaar.

En dat zien we op meer plekken. De vrijheid van onderwijs – artikel 23 van de Grondwet – was ooit bedoeld zodat ouders de school van hun idealen konden kiezen. Nu wordt het artikel misbruikt om bepaalde leerlingen te weigeren. Omdat ze een taalachterstand hebben, hun ouders het verkeerde geloof aanhangen of omdat ze de school niet kunnen betalen. Daarom wil ik artikel 23 wijzigen. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Op goed onderwijs, op toegankelijk onderwijs en op onderwijs dat bij jou past. Zodat je het maximale uit je leven kunt halen. Daarom willen wij gelijke kansen een grondwettelijke opdracht maken voor overheid en gemeenten.  

Met deze aanpassing van de grondwet zijn we er natuurlijk nog niet. We willen een gratis voorschool voor alle kinderen zodat we taalachterstanden tegengaan. We willen dat geen kind in Nederland met honger naar school hoeft te gaan. We moeten verder investeren in de leraren – in een beter salaris en minder werkdrukEn we willen dat een gemiste kans in het onderwijs nooit een laatste kans is. Zodat ieder kind een gelijke kans krijgt.

Lees hier ons voorstel

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!