De belastinginkomsten nemen met 4,3 miljard toe

De belastinginkomsten nemen met 4,3 miljard toe

Foto Shutterstock / blvdone

Door Henk Nijboer op 25 november 2016 Delen  

De afgelopen tweeënhalf jaar kwamen er 250 duizend banen bij. Een enorme groei. Juist ook ouderen vonden steeds meer een baan. De PvdA is verheugd dat het goed gaat met de economie: mensen geven steeds meer uit, bedrijven investeren flink en we verkopen meer aan de rest van de wereld. In de afgelopen twaalf maanden groeide de Nederlandse economie het hardst van Europa.

Dat zien we vandaag ook terug in de najaarsnota. De begroting staat er steeds beter voor. De belastinginkomsten nemen met 4,3 miljard toe doordat meer wordt verkocht en bedrijven meer winst maken. Dat betekent ook dat er meer ruimte is bij bedrijven voor hogere lonen voor alle werkenden. Het is goed dat de overheid hier het voortouw neemt en de loonruimte vergroot om de hogere pensioenpremies voor leraren, politieagenten en militairen op te vangen. De PvdA juicht deze keuze van het kabinet toe.

De overheidsfinanciën zijn weer gezond. Dat biedt een goede basis voor de investeringsagenda uit ons verkiezingsprogramma: betere zorg, toegankelijk onderwijs, meer wijkagenten, een duurzame economie en 100.000 publieke banen.