Asscher: daling werkloosheid biedt hoop

Asscher: daling werkloosheid biedt hoop

Door De Redactie op 19 december 2013 Delen  

Minister Lodewijk Asscher noemt het goed nieuws dat er deze maand 21.000 minder werklozen zijn. ‘Voor die mensen is dat ontzettend belangrijk. En voor Nederland biedt het hoop op economisch herstel waar we zo op zitten te wachten.’

Asscher: ‘Toch blijft de werkloosheid mijn grootste zorg. Nog altijd staan teveel mensen aan de kant. Vraag het aan de jongere die niet aan een baan komt vanwege te weinig ervaring. Vraag het aan de oudere die niet aan een baan komt vanwege te veel ervaring.

Daarom hebben we in het sociaal akkoord ook afgesproken met werkgevers en werknemers om per sector plannen te maken die ervoor zorgen dat mensen hun baan houden en er nieuwe banen komen. Onder andere de bouw en de transportsector hebben al zo’n banenplan ingediend. Hiermee kunnen duizenden jongeren aan de slag in een stage of een leerwerkplek. En worden vele ouderen omgeschoold of wordt hun kennis gebruikt om jongeren een vak te leren.

Verder trekt ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk het hele land door om met bedrijven, jongeren en gemeenten te werken aan banen en stageplekken. En investeren we extra in de werkgelegenheid van ouderen.’

Delen: