Cultuur van grote maatschappelijke waarde

Cultuur van grote maatschappelijke waarde

Door Jacques Monasch op 11 november 2013 Delen  

De toon en behandeling van de Nederlandse cultuursector wordt beter. Het kabinet is serieus en met respect in gesprek met de cultuursector. Maar dat is nog maar het begin. Er is een lange weg te gaan in het verbeteren en versterken van onze cultuurbeleving. We moeten weer een land zijn dat zich laat inspireren door en trots is op een bloeiende cultuursector en tegelijkertijd de verdediging van de sector op zich neemt. Het is voor de PvdA van belang dat er weer gekeken gaat worden naar de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. We zijn blij dat minister Jet Bussemaker zich deze doelstelling ook heeft aangemeten.

Het kabinet suggereert een cultuurbeleid dat een zekere economische logica moet volgen. Is de markt niet geïnteresseerd in cultuur dan vult de overheid aan, omgekeerd trekt zij zich terug als de markt belangstelling heeft. Dit kan niet de cultuurfilosofie van ons land zijn. Cultuur is geen economie. Cultuur mag dus experimenteren, cultuur moet dus ruimte krijgen in het zoeken naar nieuwe creaties. Dat moet ook de kern van talentontwikkeling zijn. En we hopen dat zoveel mogelijk talenten doorbreken en het publiek betrekken in hun creaties.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wees ons er laatst nog op dat creativiteit van onschatbare waarde is voor de toekomst van ons land. Kunst en cultuuronderwijs kan leerlingen helpen bij hun eigen kritische oordeelsvorming en om buiten de gebaande paden te kijken, een belangrijk onderdeel van de creativiteit die Nederland meer dan ooit in de toekomst nodig heeft.

Het mag duidelijk zijn dat het voor de PvdA cruciaal is dat we weer gaan kijken naar de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. Podiumkunsten trekken jaarlijks 16 miljoen bezoekers, twee keer zoveel als het betaalde voetbal in Nederland. Dit is niet alleen een illustratie van het belang en de populariteit, het geeft ook de ongekende mogelijkheden weer waardoor burgers zich via cultuur kunnen verrijken, zich kunnen ontplooien en zich kunnen ontwikkelen tot mondige en vrije burgers. Dat is voor de PvdA de maatschappelijke betekenis van kunst.

Lees hier mijn gehele inbreng tijdens het Wetgevingsoverleg Cultuur van 11 november >