Consument verlost van stilzwijgende verlenging

Consument verlost van stilzwijgende verlenging

Door Martijn van Dam op 5 oktober 2010 Delen  

Het is een zeer goede zaak dat vandaag
mijn
wetsvoorstel
om een einde te maken aan de stilzwijgende verlenging van
abonnementen is aangenomen. Consumenten zullen niet langer aan langdurige
contracten van hun sportschool, autopechdienst, tijdschrift of krant vastzitten.
Met deze wetswijziging wordt de consument beter beschermd en krijgt hij
tegelijkertijd meer vrijheid.

Er komt hiermee een eind aan een grote ergernis van veel consumenten: je
vergeet om op tijd  een abonnement of lidmaatschap op te zeggen, met als gevolg
dat je een jaar lang aan een ongewenst contract verbonden blijft. En als je er
vanaf wilde, moest je per aangetekende brief opzeggen, terwijl je voor een nieuw
abonnement alleen maar hoeft te bellen. Met deze wet is dat allemaal verleden
tijd. Ik roep het kabinet op de wet zo snel mogelijk te publiceren zodat de
nieuwe regels op 1 januari in kunnen gaan.

Het gebeurt te vaak dat dienstverleners en bedrijven stilzwijgend contracten
verlengen zonder dat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. De
stilzwijgende verlenging wordt vervangen door een abonnement of lidmaatschap met
onbepaalde duur, waarbij een maximale opzegtermijn van een maand geldt. Alleen
kranten en tijdschriften mogen nog werken met kwartaalabonnementen die
stilzwijgend verlengd worden. Voor tijdschriften die bijvoorbeeld maar eens per
kwartaal verschijnen, wordt geregeld dat na opzegging nog maximaal één nummer
wordt ontvangen. Hierdoor krijgen consumenten meer bewegingsvrijheid op de
markt. Overstappen naar een andere aanbieder is namelijk een stuk eenvoudiger.
Dit zal ook nog eens de dynamiek op de aanbiedermarkt vergroten, aangezien
klanten niet langer worden gegijzeld door hun oude dienstverlener of
leverancier.

Tegelijkertijd worden consumenten beter beschermd tegen de onzichtbaarheid
waarmee de stilzwijgende contractverlenging gepaard gaat. Bedrijven worden
namelijk verplicht om hun klanten tijdig te informeren over aanstaande
verlenging van hun abonnement of lidmaatschap. Zo weten consumenten waar ze aan
toe zijn.