Compenseer student bij slecht onderwijs

Compenseer student bij slecht onderwijs

Door Mohammed Mohandis op 30 oktober 2013 Delen  

Studenten mogen nooit het slachtoffer worden van slecht onderwijs. Zij moeten daarom recht krijgen op een schadevergoeding als een onderwijsinstelling aantoonbaar gefaald heeft. Elke universiteit en hogeschool moet vastleggen aan welke kwaliteitseisen zij voldoet, zoals het aantal contacturen, de studentbegeleiding en het aantal gegeven lesuren. Als blijkt dat de school in gebreke blijft zorgt een ‘niet goed, geld terug regeling’ ervoor dat de student een schadevergoeding kan krijgen. Een student moet leveren, maar instellingen moeten dat ook.

Daarnaast wil de Partij van de Arbeid dat de afhandeling van klachten van studenten beter wordt georganiseerd. Studenten weten vaak niet waar ze terecht kunnen met een klacht, of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ik wil daarom dat er op elke onderwijsinstelling een centraal klachten- en informatiepunt komt en alle scholen een digitaal klachtenmeldpunt hebben. Veel voorkomende klachten en verbeterplannen zullen zij moeten opnemen in het jaarverslag. Zo zorgen we ervoor dat universiteiten en hogescholen werk maken van de klachten van hun studenten.