Compassie met Griekse bevolking

Compassie met Griekse bevolking

Compassie met Griekse bevolking
Foto Flickr / kosare

Door Henk Nijboer op 4 juli 2015 Delen  

De situatie in Griekenland is zeer zorgwekkend. De werkloosheid is hoog, de armoede schrijnend en de zorg niet voor iedereen toegankelijk. Er vormen zich rijen voor de pinautomaten en Grieken moeten zich zorgen maken of zij nog wel salaris of pensioen ontvangen.

De Griekse regering stelt zich onverantwoordelijk op door de onderhandelingen met de andere Europese lidstaten op te zeggen. Het referendum dat de Griekse regering heeft uitgeroepen komt veel te laat, waardoor de hulpprogramma’s aflopen en de Griekse staat geen geld meer heeft. Daarnaast is de Griekse regering onduidelijk en inconsequent over wat het wil. Zo braken zij zaterdag de onderhandelingen af, en wilden zij dinsdag toch een nieuw plan. Een opstelling die vooral onverantwoordelijk is ten opzichte van de eigen bevolking.

De Griekse bevolking lijdt het meest onder de huidige economische situatie in Griekenland. De helft van de jongeren zit werkloos thuis, de economie is met een kwart gekrompen en ziekenhuizen sluiten. Dit is het gevolg van jarenlang slecht bestuur, corruptie en vriendjespolitiek. De gewone Griek is daar het slachtoffer van, en het is dan ook vooral in het belang van deze gewone Griek dat er een oplossing komt.

Maar het is niet alleen in het belang van de Grieken zelf. Ook Nederland en Europa hebben belang bij een stabiel Griekenland. Het is onduidelijk wat de gevolgen van een vertrek van Griekenland uit de Euro zijn. Ook is het uit geopolitieke overwegingen belangrijk om Griekenland onderdeel van ons Europa te laten blijven. Griekenland speelt een belangrijke rol bij het oplossen van problemen als de bootvluchtelingen en is door haar ligging van serieuze betekenis, ook in relatie met Rusland.

De PvdA wil dat in het belang van de Grieken, Nederland en Europa geprobeerd wordt om een oplossing te vinden. Om tot een oplossing te komen is het een vereiste dat de Griekse regering ook haar eigen beloftes nakomt door onder andere de corruptie, de zwarte economie en de belastingontwijking eindelijk aan te pakken. Het afgelopen half jaar is op die gebieden veel te weinig voortgang geboekt.

De PvdA hoopt dat na het referendum zondag afspraken gemaakt kunnen worden om de Griekse economie er bovenop te helpen, de corruptie aan te pakken en de sociale omstandigheden te verbeteren. In het belang van de eurozone, maar vooral in het belang van de Grieken zelf.

Update 5 juli: De PvdA blijft ervan overtuigd dat het voor Griekenland, Europa en Nederland het best is dat Griekenland onderdeel blijft uitmaken van de euro. De situatie is voor de Grieken de afgelopen maanden helaas verslechterd. Het is nu aan de Griekse regering om samen met andere Europese landen een geloofwaardige weg richting economisch en sociaal herstel te vinden. Ingrijpende maatregelen zijn onvermijdelijk, dat is door het referendum niet veranderd.

Delen: