Herstel vertrouwen in het hbo

Herstel vertrouwen in het hbo

Door Tanja Jadnanansing op 23 december 2011 Delen  

Aan het einde van een jaar vol zorgwekkende zaken in het hoger beroepsonderwijs pleit ik er nogmaals voor om alle hbo-opleidingen in Nederland onder de loep te nemen. Ik wil dat er een commissie komt die overal vaststelt hoe het staat met de kwaliteit van de opleidingen en diploma’s. Dan weet je waar goed onderwijs wordt gegeven en waar niet. Dan weet je welke studenten in de problemen kunnen komen. Dan pas kun je het vertrouwen in het hbo herstellen.

Het hbo is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie, voor het opleidingsniveau van onze bevolking en bovendien als emancipatiemachine. Dat vertrouwen in het hbo komt niet terug als we in de politiek op elk incident gaan reageren. Nu is het iedere keer hetzelfde liedje: verontrustend berichtgeving in de media, een boos Tweede Kamerlid, en dan volgt er een onderzoek.

2011 was een zwaar jaar voor het hbo. Na het gedoe bij InHolland waren er ook (vermoedens van) misstanden op Avans, de Hogeschool van Amsterdam en afgelopen week Windesheim. In het laatste geval zouden er te makkelijk diploma’s journalistiek zijn uitgegeven. Slecht nieuws voor studenten die dachten bijna af te studeren, slecht nieuws voor afgestudeerden die nu een deuk in hun diploma hebben. Maar vooral: slecht voor het vertrouwen in het hbo! Dat kunnen we ons niet veroorloven.