Commissie-Melkert kiest voor werk en innovatie om uit de crisis te komen

Commissie-Melkert kiest voor werk en innovatie om uit de crisis te komen

Door De Redactie op 21 november 2013 Delen  

Een PvdA-commissie onder leiding van voormalig partijleider en oud-minister Ad Melkert heeft vandaag haar rapport over de uitweg uit de crisis gepresenteerd: De bakens verzetten: de economie terug naar de mensen, investeren in werk en innovatie (pdf). Hierin bepleit zij dat Europa en de Nederlandse overheid het begrotingstekort wegwerken en streven naar een werkloosheid van maximaal 5 procent.

De commissie neemt in haar aanbevelingen voor een robuuste economie een solidaire samenleving als uitgangspunt. Mensen – het sociaal kapitaal – staan daarin centraal, en boven het belang van het financieel kapitaal.

Ad Melkert: ‘Deze ernstige crisis is in wezen een symptoom van dieper liggende oorzaken. Wij bieden met dit rapport linkse alternatieven voor de overheersing van het financiële kapitalisme die op middellange termijn zijn te verwezenlijken. Veranderingen breng je niet in een dag tot stand, maar vergen een langere adem. Twee tekorten tegelijk wegwerken, dat is voor Europa en Nederland de hoofdweg uit de crisis.’

Om de tot op de dag van vandaag hoge werkloosheid structureel terug te dringen, om uit de schulden te geraken en tot een duurzame economische groei te komen, stelt de commissie drie zo genoemdeinnovatierevoluties voor: meer steun voor onderzoek en technologische ontwikkeling, meer investeringen in duurzame productie en meer aandacht voor sociale participatie en organisatie.

Melkert: ‘Een leven lang leren voor iedere werknemer, zo snel mogelijk omschakelen naar niet-fossiele brandstoffen, duurzame investeringen en een gecombineerde werkweek van 2×4 dagen om arbeid en zorgtaken beter te verdelen en de arbeidsmarktpositie van vrouwen aanzienlijk te versterken zijn cruciaal voor de economie.

Economische groei is een middel en geen doel. Ons gaat het om waardecreatie op langere termijn. Politieke beslissingen moeten hierop getoetst worden en niet op financieel gewin of de korte klap.’

Rapport commissie-Melkert (beknopte versie) (pdf) >
Rapport commissie-Melkert (pdf) >

Delen: