Zuinig op onze ambtenaren

Zuinig op onze ambtenaren

Door Mei Li Vos op 19 april 2010 Delen  

De plannen over afslanken van ons enorme ambtenarenapparaat buitelen over
elkaar heen. Bijna alle partijen proberen goede sier te maken met stoere
voorstellen over reductie en boeken bijkans de benodigde bezuinigingen in.
Geleerden maken terecht gehakt van die goedkope voorstellen. Er wordt al jaren
geroepen om minder ambtenaren, werkgroepen ingesteld, speciale
overheidscommissarissen die eindelijk eens een eind gaan maken aan het spook van
het ambtenarenwezen, maar tot nog toe weinig resultaat.

Onder het motto ‘onafhankelijk en vrij, maar niet over de partij’ worden
op pvda.nl regelmatig columns
gepubliceerd. Mei Li Vos is een van de vaste columnisten.

Dat komt voornamelijk door dezelfde politici die de ambtenaren weg willen
hebben. Voor elke motie die we indienen, elke kamervraag die we stellen, elke
evaluatie die we eisen, elke uitzonderingsmaatregel of beleidsplan zijn immers
ambtenaren nodig die noest en ijverig al onze wensen uitvoeren. Je zou bijna bij
alle wensen van de kamer de verplichting moeten stellen ook even aan te geven
hoeveel fte dat aan ambtenaren kost. Om politici te confronteren met de
dubbelheid in hun wensen.

Pleit ik nou voor een uitdijend ambtenarenapparaat? Nee, het kan vast een
slagje minder. Ik hoor ook wel eens van ambtenaren zelf dat ze met zoveel zijn
dat er te veel tijd verloren gaat met coördineren tussen afdelingen die min of
meer hetzelfde doen. Dat is overigens vaak veroorzaakt door politici, die voor
elk maatschappelijk doel weer een andere club willen oprichten.

Maar we zouden wel eens wat vaker moeten stilstaan bij het nuttige werk dat
onze uitvoerende macht doet. Zij zorgen ervoor dat al onze plannen uitgevoerd
worden, hoe tegenstrijdig die plannen soms ook zijn. ze gaan gewoon aan de slag
als de politiek weer een trits aan bezuinigingsmaatregelen wil. En vervolgens
spuugt iedereen vuur als een onverlate economenambtenaar voorstelt de eigen
bijdrage met 775 euro te verhogen als optie om de stijgende zorgkosten op te
vangen. Hallo. Het is niet de schuld van de ambtenaar maar de keuze van politici
om daar wel of niet wat mee te doen. De PvdA ziet dat niet zitten. Punt. Niet
eerlijk voor mensen met lage inkomens. Punt. Dus moeten we kijken naar andere
opties. Punt. Maar vermoord de boodschapper niet. Dank u wel.

Dus graag een beetje meer respect voor onze ambtenaren. Het mooist zou
natuurlijk zijn als ze zelf aangeven waar ze elkaar voor de voeten lopen, of
sneller aangeven hoeveel extra ambtenaren alle mooie plannen van politici
kosten. Het kan vast een tandje minder. Hoewel. In de Scandinavische landen is
ongeveer een derde van de beroepsbevolking werkzaam voor de overheid. Daar
betalen de Scandinavische burgers dan wel veel belasting voor, maar alles is wel
picobello geregeld en wordt uitgevoerd zonder bureaucratische ellende van de
keuzestress als je dezelfde dienstverlening op de markt moet halen.

Maar dat is een keuze die Nederlanders, immer zuinig op de centen, niet snel
zullen maken. Maar wel een keuze. Die heb ik overigens nog niet gezien in de
heroverwegingsrapporten.

Delen: