Het moet eerlijker

Het moet eerlijker

Door Marleen Barth op 25 februari 2011 Delen  

Ik heb het de afgelopen weken talloze keren gezegd en ik zal het de komende dagen opnieuw talloze keren zeggen. Omdat het ook Ć©cht eerlijker moet: op de huizenmarkt, bij het verdelen van de rekening van de crisis en de welvaart in de wereld. Op zoveel vlakken moet het simpelweg rechtvaardiger dan wat ons nu in het verschiet ligt.

Toch is één onderwerp er bij mij bovenuit gaan steken de afgelopen weken. Omdat de bezuiniging van het kabinet er al zo snel en zo hard zullen landen: het Passend Onderwijs. Ik heb op twee momenten de gelegenheid gehad – in Assen en Leeuwarden -met ouders, leerkrachten en schoolbestuurders te praten over de gevolgen van de komende bezuinigingen. En steeds is mij in deze gesprekken duidelijk geworden hoe hard die erin zullen hakken.

Allereerst de omvang van de bezuinigingen. Een korting van circa 300 miljoen zal ertoe leiden dat kinderen met een handicap hun begeleiding in de klas soms helemaal zullen zien verdwijnen. Dit terwijl die begeleiding – soms maar een paar uur per week – het verschil betekent tussen meedraaien in een gewone klas op een gewone school en aan de kant staan, in een uitzonderingspositie. Nog schadelijker is de snelheid waarmee de bezuinigingen zullen worden ingevoerd. Al komend jaar zullen scholen gedwongen worden om fors in hun budgetten te snijden. Zonder enige voorbereiding.

Niemand zit binnen het onderwijs hierop te wachten. Het zal leiden tot hogere werkdruk voor leraren en onderwijsassistenten en verschraling van de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kan een kabinet dit wenselijk vinden, en tegelijk wél geld over hebben voor prestatiebeloning in het onderwijs? Is kansen geven aan kinderen met een handicap niet de grootste prestatie die een leraar leveren kan?

In Assen, Leeuwarden en andere regio’s hakt deze bezuiniging er extra hard in. Daar waar voorzieningen als zorg, onderwijs en bereikbaarheid door bevolkingskrimp al onder druk staan, zullen ouders voor goed onderwijs voor hun kind veel meer kilometers moeten afleggen. Bovendien zal het de begeleiders die door de korting hun baan kwijt raken in de regio’s veel minder goed lukken om in reguliere scholen werk te vinden. Door dalende leerlingaantallen loopt de werkgelegenheid immers op alle scholen langzaam terug. Zo vervliegen jarenlang zorgvuldig opgebouwde kennis, ervaring en deskundigheid. Het betekent regelrechte kaalslag in het onderwijs. En de meest kwetsbare kinderen krijgen de rekening van de crisis gepresenteerd.

Nog een paar dagen hard aan het werk met de campagne. Nog een paar dagen om te laten zien dat het anders, rechtvaardiger, kan en moet.

Delen: