Niet de grootste mond, maar het beste idee

Niet de grootste mond, maar het beste idee

Door Marleen Barth op 4 februari 2011 Delen  

Deze week heb ik de eerste lijsttrekkersdebatten gevoerd. Spannend
natuurlijk. En mijn inzet tijdens die debatten als de lijsttrekker van de Eerste
Kamer zal positief van toon zijn. Afgelopen zaterdag, op ons congres, ben ik
officieel beƫdigd als lijsttrekker van de Eerste Kamer. Ik mocht ook het congres
toespreken, en heb daar alvast een voorproefje gegeven.

Dit vormde de ideale mogelijkheid om uiteen te zetten waar ik voor sta en mij
volledig voor inzet. Soms zijn we geneigd te vergeten wat we met onze partij al
bereikt hebben, terwijl er zo veel is om te koesteren. Wij, de
sociaaldemocraten, hebben een belangrijke rol gespeeld bij waarborgen dat alle
Nederlanders konden profiteren van onze stijgende welvaart. Dat niet de afkomst,
maar de toekomst telt, dat onderwijs en zorg voor iedereen breed toegankelijk
zijn.

Kortom, we hebben al zoveel bereikt om trots op te zijn. Maar we zijn nog
lang niet klaar. Mijn Nederland is vooral een nog mooier Nederland. En daar wil
ik persoonlijk een grote bijdrage aan leveren, vanuit de Eerste Kamer.

Zoals Hillary Clinton zei: ‘Never waste a good crisis’, geloof ik dat de
economische crisis ons kansen biedt noodzakelijke hervormingen door te voeren.
Ervoor te zorgen dat we er met zijn allen veel sterker uit komen. Dat vergt wel
moed en solidariteit. Solidariteit om de hoge rekening van deze crisis eerlijk
te delen. Dit kabinet legt de rekening grotendeels bij de zwakste schouders en
dat vind ik onfatsoenlijk. In mijn Nederland dragen de sterkste schouders de
zwaarste last en vinden ze dat vanzelfsprekend.

Mijn Nederland investeert in excellente gezondheidszorg, onderwijs en
kinderopvang. Niet alleen omdat dit de basisvoorwaarden voor een gezonde en
dynamische samenleving zijn, maar ook omdat dit leidt tot echte en duurzame
sociaaleconomische groei.

Ieder talent moet maximaal tot uiting kunnen komen, waarbij afkomst geen rol
mag spelen. En weer vind ik hier dit kabinet op mijn weg. Dit kabinet kiest
ervoor om stevig op al deze terreinen te bezuinigen en erkent niet dat het
zichzelf daarmee in de voet schiet.

In mijn Nederland geeft niet de grootste mond, maar het beste idee de
doorslag. Maar dat betekent ook dat iedereen in Nederland zijn zegje mag doen en
wordt gehoord. Voorwaarde hiervoor is dat we elkaar met vertrouwen benaderen, in
plaats van ons te verschuilen achter vooroordelen en onbegrip.

Dit zijn een aantal kenmerken van mijn Nederland, het Nederland waar ik zo
hartstochtelijk van droom. Maar gelukkig blijft het niet alleen bij dromen. Want
ik ben een doener. Bovenal ben ik een erg optimistisch mens.

Loek Hermans zei in een lijsttrekkersdebat dat hij dacht dat het mijn missie
was om dit kabinet te laten vallen. Dat is niet waar. Ik zit in de politiek
omdat ik geloof dat ik mijn dromen kan realiseren. En natuurlijk, vaak zal dat
betekenen dat wij de keiharde plannen van het kabinet tegen zullen houden. Want
zoveel mensen verdienen beter dan de keuzes van dit kabinet. U kunt van mij op
aan. Maar eerst ervoor zorgen dat wij zo groot mogelijk worden!

Delen: