De eindsprint

De eindsprint

Door Lilianne Ploumen op 4 juni 2010 Delen  

Nog vijf dagen tot en met de verkiezingsdag. Nog zes dagen gaan we overal het
PvdA-verhaal, ons verhaal, vertellen. We gaan van deur tot deur om te laten zien
waar wij voor staan, waar wij in geloven.

Wij geloven in eerlijk delen. De lasten van de crisis op een eerlijk manier
delen. Zodat we de mensen die het in deze tijden het lastigst hebben, zoveel
mogelijk ontzien en van de hoogste inkomens een extra bijdrage vragen.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Wij geloven dat iedereen door
goed onderwijs en gelijke kansen het beste uit zichzelf zou moeten kunnen halen.
Ongeacht afkomst, geloof of inkomen.

Wij geloven in een fatsoenlijke samenleving. Waarin iedereen meetelt en we
niemand aan de kant laten staan. Voor dat Nederland gaan we de komende vijf
dagen campagnevoeren.

Ondertussen wordt het inhoudelijke verschil tussen de VVD en de PvdA steeds
groter. Het wordt met de dag duidelijker dat het Nederland van Mark Rutte een
heel ander land is dan het Nederland van onze Job Cohen. De VVD snijdt kil en
meedogenloos hard in de zorg, in de sociale voorzieningen en bevriest de
salarissen voor verplegers, agenten en onderwijzers. Wij maken andere keuzes.
Wij ontzien zoveel mogelijk de mensen met de lage- en middeninkomens en vragen
een extra bijdrage van hen die dit wel kunnen dragen.

Het verschil tussen de VVD en de PvdA wordt ook steeds kleiner. In zetels wel
te verstaan. Zetel voor zetel kruipen we richting de VVD. Die lijn zetten we de
komende dagen door: als een schaatser die bij ieder rondje een stukje dichterbij
z’n tegenstander komt. Omdat hij weet dat je aan het einde van de rit op je best
moet zijn. D’r op en d’r over. Op naar 9 juni!

Delen: