Shell moet banden met Syrië opschorten

Shell moet banden met Syrië opschorten

Door Lilianne Ploumen op 18 mei 2011 Delen  

Syrische tanks die burgers beschieten rijden waarschijnlijk op diesel van
Shell. Alle samenwerking met het regime in Syrië is op dit moment onverantwoord
en Shell
moet
daarom zijn activiteiten in Syrië onmiddellijk opschorten
, schrijft de
directeur van IKV Pax Christi Jan Gruiters op de website van de
vredesorganisatie. Ik steun zijn oproep van harte.

De Arabische Lente kent vele gezichten. In Tunesië wordt toegewerkt naar de
eerste parlementsverkiezingen sinds de val van het regime van Ben Ali, in Egypte
is de situatie broos door sektarisch geweld en in Libië woedt nog altijd een
oorlog tussen Khadaffi en zijn aanhangers enerzijds en de NAVO en de
opstandelingen anderzijds. Dagelijks zijn wij getuige van deze vele gezichten
door berichten in de krant, de beelden op tv en de verslagen via Twitter,
Facebook en YouTube. In betrekkelijke openheid kijkt de wereld mee hoe de
Arabische Lente zich ontwikkelt.

Slechts één land onttrekt zich structureel aan deze openheid: Syrië.
President Assad houdt journalisten angstvallig buiten de deur in een poging de
berichtgeving vanuit het land zijn kant op te laten vallen. Dit lukt slechts ten
dele. Want hoewel de wereld het moet doen met hier en daar een getuigenverslag
of een met een mobiele telefoon opgenomen filmpje op YouTube, is het beeld van
de situatie in het land dramatisch: de inzet van het leger tegen de eigen
bevolking, buitenrechtelijke executies en marteling zijn aan de orde van de dag.

Door interne meningsverschillen is het de EU en de VN nog niet gelukt om het
geweld een halt toe te roepen. De VN Veiligheidsraad kon het niet eens worden
over een scherpe resolutie door een dreigend veto van China en Rusland. En de EU
kon het – ondanks de inzet van onder andere Nederland en het Verenigd Koninkrijk
– niet eens worden over aangescherpte sanctiemaatregelen.

Het is dus tijd om – naast onze inspanningen in EU- en VN-verband – op zoek
te gaan naar nieuwe coalities om ervoor te zorgen dat het Syrische regime
inbindt. Coalities die voldoen aan de eisen van de wereld in de 21e eeuw: een
wereld waarin staten niet langer het alleenrecht hebben op het hebben van macht
en invloed, maar waarin ook maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
hun invloed uitoefenen en in gezamenlijkheid hun verantwoordelijkheid nemen
wanneer de situatie daarom vraagt.

De situatie in Syrië vraagt om zo’n nieuwe coalitie. Daarom heeft de
ontwikkelingsorganisatie IKV Pax Christi het Nederlands Britse olie- en
gasbedrijf Shell opgeroepen om zijn verantwoordelijk te nemen door haar banden
met het Syrische regime voorlopig op te schorten. Shell is een grote speler in
de Syrische olie-industrie, die deels in handen is van mensen dicht tegen het
Syrische regime aan.

Ik steun
de
oproep van IKV Pax Christi
van harte. Vanuit de gedachte dat de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven verder strekt dan mooie
woorden en vrijblijvende projecten en pas echt betekenis krijgt wanneer in de
moeilijkste situaties deze verantwoordelijkheid wordt genomen. En vanuit de
gedachte dat we de Syrische bevolking die momenteel tegen het regime van
president Assad protesteert niet aan hun lot kunnen overlaten. Omdat ook zij een
Arabische Lente in vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid verdienen.