Verheugd over mogelijk AOW-akkoord

Verheugd over mogelijk AOW-akkoord

Door Job Cohen op 27 mei 2010 Delen  

De Partij van de Arbeid is verheugd met het mogelijke akkoord van de sociale
partners over de verhoging van de AOW-leeftijd. De sociale partners geven zo het
goede voorbeeld: ze creƫren draagvlak voor de grote keuzes waar we voor staan en
nemen hun verantwoordelijkheid door met een gezamenlijk voorstel te komen. Na de
moeizame voortgang van de afgelopen jaren laten werkgevers en werknemers nu zien
dat ze over hun eigen schaduw heen kunnen springen. Precies wat ik voor ogen heb
met het Sociaal Akkoord. We komen in Nederland alleen vooruit als we verschillen
weten te overbruggen en met breed gedragen voorstellen komen.

Natuurlijk behoeft het voorstel nadere bestudering en moet het volgende
kabinet zich hier goed over buigen. Maar ook de sociale partners zien net als in
ons plan het belang van een geleidelijke invoering van de verhoging van de AOW
leeftijd. Omdat alleen dan mensen die denken dat ze binnenkort van hun pensioen
kunnen genieten ontzien worden. Het CDA was met de Partij van de Arbeid in het
kabinet ook die mening toegedaan, maar is daar op terug gekomen. D66 en VVD zijn
ook voor een te snelle invoering.

Ik wil het CDA, de VVD en D66 hierbij oproepen in het kader van een uit te
werken Sociaal Akkoord over de arbeidsmarkt om de lijn van de sociale partners
te volgen en pas in 2020 te beginnen met een geleidelijke verhoging. Want alleen
als die partijen bereid zijn om ook over hun eigen schaduw heen te stappen komen
we tot een voorstel dat eerlijk is en kan rekenen op draagvlak van werknemers,
politiek en sociale partners.

Delen: