CLB officieel opgericht

CLB officieel opgericht

Door De Redactie op 15 december 2009 Delen  

Op zaterdag 12 december is het Centrum voor Lokaal Bestuur officieel
opgericht als zelfstandige bestuurdersvereniging. Dat gebeurde op een speciale
bijeenkomst tijdens het PvdA-partijcongres in Apeldoorn. Bij de vereniging zijn
ruim 3.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA uit gemeenten,
provincies en waterschappen aangesloten.

Tijdens de vergadering werden de statuten van het CLB vastgesteld en werd de
oprichtingsakte gepasseerd door notaris mr. Eveline Schot. CLB-voorzitter Leen
Verbeek en penningmeester Henk Snier tekenden namens het bestuur. CLB-secretaris
Jacqueline Kalk gaf een presentatie van het CLB nieuwe stijl en de activiteiten
die de vereniging op stapel heeft staan voor 2010. Ter gelegenheid van de
oprichting verscheen het maandblad Lokaal Bestuur met een extra editie.Het CLB
biedt de leden een platform voor discussie, meningsvorming en standpuntbepaling
op het gebied van lokale en regionale politiek. Ook legt het zich toe op het
versterken van de netwerken tussen PvdA-bestuurders en volksvertegenwoordigers.
Op die manier wil de vereniging de toepassing van sociaaldemocratische
beginselen in gemeenten, provincies en waterschappen bevorderen.

Tot nu toe was het CLB een onderdeel van de Wiardi Beckman Stichting, het
wetenschappelijk bureau van de PvdA. Door de verzelfstandiging krijgen de leden
van het CLB ook rechtstreekse invloed op het programma en de activiteiten van de
vereniging. Voor de Tweede Wereldoorlog kende de SDAP, de voorloper van de PvdA,
ook al een bestuurdersvereniging van gemeente- en later provinciebestuurders en
volksvertegenwoordigers. Die werd in 1902 opgericht, en was daarmee de eerste
bestuurdersvereniging in ons land. Het CLB is te beschouwen als een voortzetting
hiervan, maar nu in zelfstandige vorm. Het CLB heeft een kleine professionele
staf van vier personen, die werkt vanuit het PvdA-kantoor in Amsterdam.

Meer info: www.lokaalbestuur.nl

Delen: