Cijfers CBS stemmen positief, maar we zijn er nog niet

Cijfers CBS stemmen positief, maar we zijn er nog niet

Cijfers CBS stemmen positief, maar we zijn er nog niet
Foto Twitter / @statistiekcbs

Door Henk Nijboer op 13 februari 2015 Delen  

Positief nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag: de groei trekt aan en bestedingen, de export en investeringen groeien. En voor de Partij van de Arbeid is het nog veel belangrijker dat we eindelijk zien dat de groei nu ook leidt tot meer banen.

In 2014 kwamen er meer dan 22 duizend vacatures bij en in het vierde kwartaal groeide het aantal banen met 42 duizend, de grootste toename in 3,5 jaar! Dat is meer dan een cijfer; voor 42 duizend gezinnen maakt een baan een verschil van dag en nacht, van uitzichtloosheid naar perspectief, van iedere maand de eindjes aan elkaar knopen naar weer kunnen bouwen aan een toekomst. Het gaat weer beter met Nederland. Langzaam maar zeker klimmen we uit het dal.

We zien dat de maatregelen van dit kabinet werken. We hebben gezorgd voor rust op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek is niet langer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke stimulans voor eigen woningbezit. Met effect: de verkopen trekken aan, en starters krijgen weer een kans. Op de arbeidsmarkt zorgen we dat er een einde komt aan de doorgeschoten flexibilisering. We nemen schoonmakers weer in vaste dienst en zorgen voor meer fatsoenlijk werk, een ontslagvergoeding voor iedereen en een einde aan schijnconstructies. Het aantal banen neemt toe, en besteedbare inkomens groeien.

We beperken topinkomens in de publieke sector en leggen bonussen bij banken aan banden, we investeren meer in onderwijs en duurzame energie. En ook daar met effect: bizarre topinkomens in de publieke sector behoren tot het verleden, er komen 3.000 leraren bij en het percentage duurzame energie verviervoudigd de komende 10 jaar. Er was moed voor nodig om zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. Dat werpt nu zijn vruchten af.

Maar we zijn er nog niet. De groei is nog kwetsbaar en te veel mensen zitten nog zonder baan. Zo liet het CBS vandaag ook zien dat mensen boven de 45, als ze werkloos worden, dat ook veel te lang blijven. Veel van de nieuwe banen gaan aan hen voorbij. Voor dat soort kwetsbare groepen moeten wij blijven knokken en dat vergt ook een andere benadering van werkgevers. Het is nu zaak dat het kabinet koers houdt op weg naar meer banen en een sterkere economie.