Wat speelt er in jouw buurt?

Wat speelt er in jouw buurt?

Door De Redactie op 26 maart 2012 Delen  

Wat gaat er goed in jouw buurt, en wat kan er beter? Vrijwilligers en volksvertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid bellen regelmatig aan bij mensen in heel Nederland om die vraag te stellen. Dit zogenoemde canvassen heeft de afgelopen jaren duizenden ingevulde buurtonderzoeken opgeleverd. Dankzij deze schat aan informatie kan de PvdA wezenlijk iets betekenen bij jou in de buurt, van het laten opknappen van een verpauperde speeltuin tot het betrekken van omwonenden bij een plan van aanpak tegen een gevaarlijk zebrapad.

Bekijk de resultaten in jouw stad of dorp of vul zelf de vragenlijst in op pvdaenquete.nl >

Het aantal lokale afdelingen dat regelmatig gaat canvassen, is te veel om te noemen. Van Tholen tot Meppel, en van Tilburg tot Den Helder. De PvdA in Spijkenisse is een afdeling die elke maand gaat canvassen. Drie voorbeelden van zaken die ze daar als oppositiepartij hebben bereikt naar aanleiding van een canvasactie:

– Een speeltuintje was zwaar verpauperd. Nadat bewoners hierover begonnen tijdens hun buurtonderzoek hebben lokale PvdA’ers de wethouder hierop aangesproken. Enkele dagen later is het speeltuintje opnieuw aangelegd.

– Het nieuwe voorgestelde parkeerbeleid riep viel weerstand op bij bewoners. Er was veel onduidelijkheid over de tarieven en mensen waren ontevreden over de verschillende parkeerzones. PvdA Spijkenisse is in die wijken gaan canvassen en heeft alle vragen en opmerkingen van de bewoners meegenomen bij het bepalen van het PvdA-standpunt.

– De verkeerssituatie in een wijk werd als onveilig ervaren door een gebrek aan overzicht en hard rijdende scooters. Na een gesprek met de verantwoordelijk wethouder en zijn ambtenaren is de verkeerssituatie op enkele punten gewijzigd en is het project Aanpak Scooter Overlast (ASO) opgestart.

Zoek je dorp, stad of wijk op pvdaenquete.nl en zie hoe jouw buurt er voor staat. Vul vooral ook zelf de enquête in over jouw dorp, stad of wijk, zodat de PvdA precies weet wat er speelt. De gegevens worden gebruikt om passend beleid te maken en initiatieven te ondersteunen die het leven in jouw buurt verbeteren. De PvdA luistert. Samen werkt beter.

Delen: