Campagnedagboek Job Cohen

Campagnedagboek Job Cohen

Door Job Cohen op 23 april 2010 Delen  

Toen ik zes weken geleden aankondigde lijsttrekker te willen worden van de
PvdA kon ik niet vermoeden hoeveel enthousiasme dat zou losmaken in Nederland.
Het is fijn om te merken dat heel veel mensen weerklank vinden bij wat ik
belangrijk vind. Iedereen telt mee en moet erbij horen en meedoen in Nederland.
Nederland barst van talent, van hardwerkende mensen, vindingrijke ondernemers.
Maar er zijn ook mensen die het moeilijk hebben. Ik vind dat we moeten werken
aan een fatsoenlijke samenleving.

Hoogopgeleiden die zien wat er met laagopgeleiden gebeurt. Ik wil betrokken
burgers die zich niet alleen als consumenten gedragen maar ook vertrouwen en
respect hebben in elkaar. We moeten het samen doen, ik geloof dat dat de enige
weg is. Insluiten en niet uitsluiten. Dat spreekt veel mensen aan. Komende
zondag kiezen de PvdA-leden de nieuwe lijsttrekker tijdens het congres in
Nijmegen. Ik ben de enige kandidaat, dus dat zal wel lukken. Ik heb in ieder
geval al intensief meegewerkt aan het schrijven van het verkiezingsprogramma en
ben me aan het inwerken in de verschillende dossiers. Lezen, lezen, lezen. Ik
vind het hartstikke leuk en interessant. Het gaat over zorg, economie,
veiligheid, onderwijs, duurzaamheid maar ook buitenlands beleid. Ik slurp het
allemaal op.

Woensdag zou ik eigenlijk naar Berlijn vliegen om daar te spreken tijdens het
10e verjaardagsfeest van de Berliner Republik. Dat ging helaas niet door vanwege
de vulkaanas die Schiphol en andere Europese luchthavens in de weg zat. We
hebben er een video van gemaakt en die was daar ’s avonds te zien op het gala.
Ik heb begrepen dat de Duitsers het een mooi verhaal vonden en zich herkenden in
de sociaal democratie die ik voor ogen heb.

Het leukste vind ik natuurlijk praten met mensen. Mensen die op een goede en
inspirerende manier bezig zijn. Gisteren was ik bijvoorbeeld de hele dag in
Rotterdam. Ik heb daar met een aantal havenarbeiders gepraat over hun werk en
toekomst. Het gaat gelukkig steeds beter met de haven, in 2009 zaten ze door de
crisis in een enorme dip. Maar de crisis is nog niet voorbij. De huidige groei
is nog zeer broos.

Ik heb bovenop een kraan gestaan in de Rotterdamse haven, prachtig uitzicht!
(zie de foto bovenaan dit bericht)

Die ochtend eerst op werkbezoek in de deelgemeente Overschie waar actief
wordt gewerkt aan een ‘werkloosheidsvrije wijk’. Aan mensen in de bijstand wordt
niet meer gevraagd òf ze iets gaan doen, maar wàt ze gaan doen? Of het nu een
betaalde baan is of vrijwilligerswerk: het is altijd goed om te werken, goed
voor je eigenwaarde, voor je sociale contacten. Het mes snijdt daarbij aan twee
kanten, mensen worden aan de slag geholpen én ze verrichten belangrijke diensten
die de buurt veiliger, netter en gezelliger maken. Het is een nieuw programma,
dat nog niet helemaal precies uitgedacht is, maar het leuke aan Rotterdammers is
dat ze er gewoon mee beginnen. En het werkt.

’s Middags heb ik mensen gesproken in het Ondernemershuis in Rotterdam Zuid.
Mensen die een plan hebben een bedrijfje te starten, worden hier op weg
geholpen. Het mooie aan dit initiatief is dat mensen in staat gesteld worden hun
eigen talenten te benutten. Ik sprak een Marokkaanse vrouw die met hulp van het
Ondernemershuis een Turks badhuis is begonnen. En een mevrouw die een
schoonmaakbedrijf is gestart dat met uitsluitend ecologische schoonmaakmiddelen
werkt. Het Rijk stelde met de ‘economische kansenzone’ een flinke pot geld
beschikbaar voor Rotterdamse ondernemers die investeerden in hun bedrijf. De
helft van de investering kwam uit die pot, de andere helft was voor rekening van
de ondernemer. Inmiddels is de pot van 24 miljoen leeg, dat betekent dus dat er
in die stad zo’n 50 miljoen euro is geïnvesteerd. Ik sprak een banketbakker die
hierdoor zijn pand kon opknappen. Anders had hij de zaak moeten sluiten.
Geweldige man, en, heerlijke chocola!

Het is inspirerend om met veel mensen te praten.

Tafel van Job

Tot 9 juni organiseren we de Tafel van Job. Ik nodig verschillende mensen uit
om over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan. Donderdagavond was de eerste
Tafel van Job, in Rotterdam
(VIDEO).
Het onderwerp was economie en bij mij aan tafel zaten Anton Hemerijck, decaan
aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam,
Mart Toet, directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, Peter Gortzak
van de FNV, Wim Boonstra van de Rabobank en hoogleraar Esther-Mirjam Sent van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Ik vond het een leuke en nuttige discussie, er
bestond overeenstemming over de stelling dat je in een broze economie zoals we
die nu kennen de noodzakelijke bezuinigingen niet als doel op zich moet zien.
Daar moet je de tijd voor nemen. Er is aan de ene kant behoefte aan rust in het
land, terwijl er ook een grote beweging is vanwege toenemende vergrijzing en de
noodzaak van duurzaamheid. Een nieuw sociaal akkoord kan daarin een belangrijke
rol spelen.

Ik vond dat Boonstra gelijk had toen hij zei: je moet een lijn bepalen en
daar moet je aan vasthouden,waarbij hij sprak over het beleid van de laatste
jaren m.b.t. duurzaamheid en onze energievoorziening. Ons energiebeleid zwabbert
en bij elke wijziging neemt de investeringszekerheid af en stagneert de
vooruitgang. Je krijgt als burger en ondernemer dan niet bepaald het gevoel dat
het goed gaat. En ik ben het eens met Hemerijck die zei: investeer in de
belastingbetaler van de toekomst. Zorg dat zoveel mogelijk mensen aan het werk
zijn en zorg dat mensen goed zijn opgeleid.

Ik verheug me enorm
op
het PvdA-congres van zondag 25 april in Nijmegen
. Dan wordt ook onze
kandidatenlijst voor de verkiezingen van 9 juni vastgesteld. Een lijst waar we
prima mee voor de dag kunnen komen! Vanaf vandaag ga ik verslag doen van mijn
dagelijkse ervaringen in de campagne. Na het congres zal ik dit ook doen op mijn
eigen site: www.jobcohen.nl

Delen: