Campagnedagboek Job Cohen #3

Campagnedagboek Job Cohen #3

Door Job Cohen op 28 april 2010 Delen  

Als je een kind persoonlijke aandacht geeft en samen op zoek gaat naar zijn
of haar talent, dan kan je voor verrassingen komen te staan. Een prachtig
voorbeeld kwam ik gisteren tegen toen ik op bezoek ging bij een aantal scholen
in Gelderland en Overijssel. Het Reggesteyn college is een scholengemeenschap
voor praktijkonderwijs, met vmbo, havo en atheneum. Als je de vakschool
binnengaat, wandel je gewoon door drie complete werkplaatsen die met hulp van
het bedrijfsleven zijn ingericht. Want bedrijven weten hier goed waarin ze
investeren: goed opgeleide vakmensen.

Jongens die hier van school komen, kunnen al uitstekend lassen, frezen en
draaiwerken. Bovendien wordt tijdens de opleiding al rekening gehouden met de
specifieke behoeften van de bedrijven in de regio. Daar heeft iedereen wat aan,
elke afgestudeerde leerling heeft vrijwel direct een baan. Ik sprak een jongen
met wie het op de basisschool helemaal niet zo lekker ging. Hij was slecht in
taal, voelde zich niet op zijn gemak op school. Toen hij op het Reggesteyn kwam,
hebben ze met aandacht uitgezocht wat hij kon. Op het moment dat hij achter de
computer ging zitten, bleek dat hij verschrikkelijk goed was in het maken van
3D-tekeningen. Al heel snel was hij beter dan zijn leraar. Hij vertelde me
gisteren dat hij binnenhuisarchitect wil worden. Een prachtig voorbeeld van wat
het vmbo te bieden heeft. Iedereen heeft talent en als je dat weet te vinden,
komen mensen tot bloei.

Vliegwielfiets van leerlingen metaalbewerking

Ik werd op de afdeling Metaalbewerking rondgeleid door leraar Wim van de
Merwe die ’s avonds ook aanschoof bij de Tafel van Job. Natuurlijk mocht ik zelf
ook even twee stukken metaal aan elkaar lassen. Ik ben niet zo technisch, maar
het bleef zitten dus ik was niet geheel ontevreden over het resultaat. Maar ik
kreeg hulp van de Nederlands kampioen Lassen die daar op school zit, dus u
begrijpt het resultaat!

’s Ochtends ben ik op de Mr. Lugtmeijerschool geweest in Apeldoorn-zuid. Een
gemengde school waar ook kleine kinderen naar toe gaan die amper Nederlands
spreken. Ze hebben een voorschool voor 2 ½ -jarigen waar op een speelse manier
wordt gewerkt aan het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat. De vocabulaire
van tweetalige kinderen is groot als je kijkt naar beide talen. Maar onderwijs
krijg je in de Nederlandse taal, en veel kleintjes moeten daarom in het
Nederlands worden bijgespijkerd. Het helpt natuurlijk enorm als ook de ouders
beter Nederlands spreken. Op de Mr. Lugtmeijerschool sprak ik met de
enthousiaste directeur die er al 25 jaar zit. Zij heeft ook de nodige kinderen
die een lastige thuissituatie kennen. Ouders die bijvoorbeeld in de
schuldhulpverlening zitten, of werkloos zijn. Dat straalt af op de kinderen. De
druk op scholen neemt daardoor toe. Het is goed dat veel scholen actief werken
aan ouderbetrokkenheid. Als ouders hun kinderen helpen met huiswerk, thuis veel
voorlezen, met de leerkrachten spreken, en belangstelling hebben voor wat er in
de les gebeurt, dan werkt dat alleen maar positief op het schoolresultaat van
hun zoon of dochter.

Job en Ronald bij de Mr Lugtmeijerschool

Van de kindertjes in Apeldoorn reed ik naar Nijverdal. Daar heeft het
Reggesteyn College een zogeheten Technasium. Op het leerniveau van het bekende
gymnasium wordt hier de nadruk gelegd op de beta-vakken, zoals wiskunde,
scheikunde, en techniek. Heel leuk om te zien waren de projecten die samen met
universiteiten en hogescholen worden vormgegeven. Dat is niet alleen enorm
inspirerend voor de leerlingen van het Technasium, maar ook goed voor het hoger
onderwijs. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen na hun diploma kiezen voor
een technische vervolgopleiding. Ik heb een project bekeken waarbij de
leerlingen op verzoek van een bedrijf een Indiaas huis hebben ontworpen. Het is
helemaal symmetrisch. Dat huis moest voldoen aan kenmerkende Indiase eisen. De
ingang zit bijvoorbeeld aan de oostkant, en ook de slaapkamers zijn zo ingedeeld
dat de bewoners met het hoofd naar het oosten slapen. Er stond een maquette van
het huis, dat zag er heel goed uit.

Het Reggesteyn College is de enige middelbare school in Nijverdal en heeft
een uitstekend contact met de gemeente en de lokale bedrijven, instellingen en
verenigingen. De leerlingen zijn overal welkom voor een maatschappelijke stage
en ik heb enthousiaste verhalen gehoord. Ook is er een uitwisseling met het
Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West en scholengemeenschap Reigersbos in
Amsterdam Zuidoost. Een klas uit Nijverdal gaat dan op bezoek in Amsterdam en
omgekeerd. Een beetje zoals in dat televisieprogramma Puberruil, maar dan met
z’n allen. Dat is voor de leerlingen een belevenis! En ook nog eens bijzonder
leerzaam.’s Avonds sprak ik aan de Tafel van Job over onderwijs met Wim van de
Merwe van het Reggsteyn, Tineke Drenthe van de Onderwijsraad, hoogleraar
Sociologie aan de UvA Herman van der Werfhorst, journalist Anja Vink, Walter
Dresscher van de Algemene Lerarenbond, de landelijk coördinator Passend
Onderwijs Henk Keesenberg en Hans van Dael, onderwijsadviseur van de gemeente
Amsterdam. Klik hier voor een kort videofragment van deze avond.

Hoofdconclusie is dat investeren in leraren en schooldirecteuren essentieel
is. Probaat middel tegen school- en lesuitval! Van der Werfhorst wees ook nog op
een merkwaardige situatie: jonge mensen krijgen vaak een diploma als ze 16 zijn
en gaan aan het werk, maar dan zijn ze nog lang niet klaar met leren en hebben
ze nog geen startkwalificatie. We moeten de lat dus hoger leggen. Onder meer
door ‘stapelen’ beter mogelijk te maken: als je klaar bent met het vmbo, moet je
makkelijker verder kunnen leren. Studenten met een mbo-diploma op zak, zouden
meer moeten doorstromen naar het hbo. Want ook via omwegen kun je je talenten
ontplooien!

Delen: