Campagne van start in Zuid Limburg

Campagne van start in Zuid Limburg

Door De Redactie op 24 januari 2010 Delen  

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op zaterdag 23 januari in Gulpen hebben
de PvdA-afdelingen in Zuid Limburg in aanwezigheid van onder andere Frans
Timmermans en Jurgen Linden gezamenlijk het startsein gegeven voor de
gemeenteraadscampagne.

In Gulpen werd onder meer door de vele aanwezige lijsttrekkers de noodzaak om
samen op te trekken onderstreept. De PvdA kan de stevige uitdagingen in Zuid
Limburg alleen echt omzetten in kansen voor iedereen als er regionaal en ook
grensoverschrijdend goed wordt samengewerkt. Dat zal ook de inzet zijn na de
verkiezingen van 3 maart.

Frans Timmermans bepleitte vanuit de inhoud te werk te gaan en steeds een
onderwerp bij de kop te pakken en daarop samenwerken. ‘Dan zien de mensen
concrete resultaten. Als dat nog meer succes oplevert komen er vanzelf
vervolgstappen om ook de bestuurlijke structuren aan te passen aan de schaal van
de problemen.’

Jurgen Linden, tot oktober 2009 SPD-burgemeester van Aken, benadrukte de
goede samenwerking tussen Aken en omgeving en de gemeenten in Zuid Limburg in de
afgelopen jaren. ‘Euregionale samenwerking is gewoon noodzakelijk. De steden en
gemeenten zitten vandaag de dag in een totaal andere situatie dan pakweg 20 jaar
geleden. Zelfs een stad als Aken, waar we minder problemen hebben met
vergrijzing bijvoorbeeld dan in Limburg, geen krimp, goed hoger onderwijs, een
rijk cultureel leven, kann toch de problemen niet meer alleen oplossen. We
moeten de mensen duidelijk maken dat grensoverschrijdende samenwerking gewoon
over harde materiele voordelen gaat. Al lang niet meer alleen over een ideaal of
zo. Het is bittere noodzaak.’

Lex Smeets, wethouder in Heerlen, ziet ook kansen in de krimp. ‘Met een echt
goeie verbinding met Aken kunnen mensen uit Aken hier komen wonen. Wij hebben
ruimte. En met inwoners hou je draagvlak voor voorzieningen.’

Timmermans ondersteunde dit: ‘Concentreer je op een thema als
vervoersverbindingen. Dat is een onderwerp waar de overheid over gaat, daar kun
je een verschil maken. Juist als je voorzieningen in de regio wilt delen moet je
goed verbindingen hebben. Wel met 1 tariefsysteem ook makkelijk de grens over.’

Volgens Timmermans is het redelijk zwart-wit. ‘Daar moet je ook duidelijk
over zijn naar de bevolking. Of je kiest voor veel intensievere samenwerking
binnen en over de landsgrenzen heen. Of het is hier over een jaar of twintig een
soort Efteling: Leuk om een keer te bezoeken, maar niet dynamisch.’

‘We moeten de discussie voeren over de oorzaken van de krimp, maar niet
vergeten te kijken naar de kansen’, zei Jacques Costongs, wethouder en
lijsttrekker in Maastricht.

Delen: