Buurt op de voorgrond

Buurt op de voorgrond

Gloort het einde van de recessie aan de horizon, of doemt die juist op? Hij
gloort als we de komende jaren in Rotterdam prioriteit geven aan het opknappen
van verouderde buurten en het binden van de middenklasse aan de stad.
Overheidsgeld stoppen in nieuwe wolkenkrabbers is nu even niet aan de orde.

Het einde van de economische recessie gloort aan de horizon, of doemt die op?
Het begon allemaal met de kredietcrisis bij de banken, die door fors ingrijpen
van de overheid zijn gered. Daarna werd de echt economie getroffen, die door
enorme investeringen in onder meer de infrastructuur van diezelfde overheid weer
op gang wordt getrokken. Resultaat van die inspanningen is dat het IMF voor 2010
een voorzichtige groei van de economie van driekwart procent voorspelt. Een
ander resultaat is een lege schatkist en een staatsschuld die flink gestegen is.
En nu?

Met de opgelopen staatsschuld staan nu jaren van enorme bezuinigingen in de
collectieve sector voor de deur. Ook de gelden voor de aanpak van de kwetsbare
wijken staan onder druk. Is dat nu slim? Na de recessie in de jaren tachtig werd
de rekening betaald door het stopzetten van de stedelijke vernieuwing en forse
ingrepen in de collectieve sector. In de jaren tachtig is te rücksichtslos
gesneden in allerlei voorzieningen die cruciaal waren voor de emancipatie van
laagopgeleiden en de zorg voor mensen die het op eigen kracht niet redden. Een
rekening die we tot op van vandaag betalen.

Nu het einde van de economische recessie in zicht is, mogen we niet weer
dezelfde fouten maken. Juist nu moeten we doorgaan met het wegwerken van de
sociale achterstanden en het aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken die spelen
in de wijken. Dus de komende vier tot acht jaar niet minder, maar meer geld
investeren in de prachtwijken van Nederland. Anders betalen de kinderen die daar
opgroeien straks de rekening. Het mag in Nederland niet uitmaken in welke buurt
je wordt geboren. Alle kinderen verdienen dezelfde mogelijkheden op een goede
toekomst. Met bezuinigingen in bijvoorbeeld de reintegratiebudgetten en het
grotestedenbeleid wordt de rekening dubbel neergelegd bij hen die het al
moeilijk hebben.

Dus gloort het einde van de recessie aan de horizon, of doemt die juist op?
Hij gloort als we de komende jaren in Rotterdam prioriteit geven aan het
opknappen van verouderde buurten en het binden van de middenklasse aan de stad.
Overheidsgeld stoppen in nieuwe wolkenkrabbers is nu even niet aan de orde. Dat
is aan de marktpartijen die met het einde van de recessie in zicht daar prima
weer hun geld kunnen verdienen.

Delen: