Burgers niet onderverdelen in categorieën

Burgers niet onderverdelen in categorieën

Door Jeroen Dijsselbloem op 10 september 2009 Delen  

Het is voor de PvdA evident dat de overheid nooit haar burgers moet gaan
onderverdelen in categorieën naar huidskleur, afkomst, geloof, oud/jong,
gehandicapt of niet. Ik heb dat aangegeven in het door de PVV aangevraagde debat
over de kosten van immigratie. De vraag of een gehandicapte de samenleving meer
kost dan oplevert is principieel niet de juiste.

Die vraag moet je niet eens willen stellen, laat staan beantwoorden. De
werkelijk relevante vraag is; doen we alles wat enigszins mogelijk is om ook die
medeburger een volwaardige plek te laten krijgen in de samenleving?

Als we geld steken in het bestrijden van onderwijsachterstanden, of het nu in
Amsterdam-West is of in Friesland, dan is niet de relevante vraag ‘wat kosten
die Friezen ons’ maar ‘leiden die uitgaven er nu toe dat de achterstand van
Friese kinderen aan het einde van de basisschool is weggewerkt?

Voor allochtonen geldt hetzelfde. Mensen met achterstanden, in onderwijs,
geen werk, armoede moeten in staat worden gesteld zich daaraan te ontworstelen.
Mensen die overlast of criminaliteit veroorzaken moeten tot de orde worden
geroepen. Wat hun afkomst of herkomst ook is. En de werkelijke vraag is niet
‘wat levert een mens ons op’ maar ‘wat kunnen we doen om ook deze mens als
volwaardig burger te laten meedoen in ons land. En alleen als het voor de
beantwoording van die vraag nodig is, registreren we afkomst of herkomst.

Daarom vind ik het ook logisch dat het kabinet niet alle vragen heeft
beantwoord. Het kabinet heeft de vragen van de PVV voor het overgrote deel
uitgebreid beantwoord, met maar liefst 21 pagina’s aan cijfermateriaal.

In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht werkt een arts, cum laude
afgestudeerd in Nederland, als asielzoeker naar Nederland gekomen. Hij redt nu
als arts wekelijks meerdere mensenlevens. Was is eigenlijk de waarde van die
mensenlevens?