Burgers mogen EU-wetgeving aanleveren

Burgers mogen EU-wetgeving aanleveren

Door Judith Merkies op 16 december 2010 Delen  

De politiek hoort in een glazen huis, waar mensen naar binnen kunnen kijken.
Met het gisteren in het Europees Parlement aangenomen burgerinitiatief kunnen ze
nu ook binnenkomen en meedoen. Nieuw is dat burgers nu het recht hebben van
initiatief om de Europese Commissie te verzoeken om wetgevingsvoorstellen te
maken. Ze moeten dan wel op grote schaal samenwerken.

Meer directe invloed voor burgers
Het nieuwe instrument geeft burgers in de EU meer directe invloed op het
Europese beleid. Met het Europees burgerinitiatief kunnen één miljoen burgers
samen om nieuwe wetgeving vragen. Alle burgers in de EU die de stemgerechtigde
leeftijd hebben bereikt (voor Nederland is dat 18 jaar) en verspreid zijn over
minimaal 7 verschillende lidstaten, kunnen een verzoek tot wetgeving of
aanpassing van bestaande wetten bij de Europese Commissie indienen. Iedere
Europese burger kan zo aangeven wat hij of zij van Europa wil. Niet alleen
tijdens de verkiezingen, maar ook tussentijds. Ik juich dit toe, omdat ik het
belangrijk vind dat u uw stem vaker en direct kunt laten horen in de Europese
Unie.

Dankzij de inzet van mijn collega’s en mijzelf in het Europees Parlement
kunnen initiatiefnemers online handtekeningen verzamelen. Eén miljoen stemmen
bij elkaar sprokkelen is niet makkelijk. Daarom vind ik de mogelijkheid van
online ondertekenen van het burgerinitiatief echt noodzakelijk. Zeker in deze
tijd waarin veel mensen elkaar informeren via facebook, twitter en andere social
media.

Elk burgerinitiatief dat de Europese Commissie behandelt, wordt gevolgd door
een hoorzitting in het Europees Parlement. Zo ontstaat er een nauwere
samenwerking tussen de Europese burgers – u dus – en de Europese
volksvertegenwoordiging. Het is dan aan ons als Europarlementariërs om het idee
van de burgers verder uit te werken tot een haalbaar wetsvoorstel. Daar zien wij
naar uit, waarbij we in continu gesprek blijven met de indieners.

Jongeren onder achttien niet gehoord
Ook jongeren moeten actief en enthousiast aan de politiek kunnen deelnemen.
Daarom had ik jongeren vanaf zestien jaar bij het burgerinitiatief willen
betrekken. Op die manier zouden zij direct contact hebben met de EU – en dus
aansluiten bij Europa. Maar er is nog ruimte voor aanpassingen. Om de drie jaar
komt er een evaluatie over het functioneren van het Europees Burgerinitiatief.

Ik kijk uit naar onze samenwerking!