Bruggen slaan in Europa

Bruggen slaan in Europa

Door Frans Timmermans op 19 februari 2013 Delen  

In de Staat van de Europese Unie 2013 geeft het kabinet zijn visie op de toekomst van de Europese samenwerking. Wij begrijpen de teleurstelling over een soms tekortschietend Europa. Dat verplicht ons om het beter te maken.

Het stuk is opgebouwd uit drie delen:

  • Het eerste deel bevat de visie van het kabinet op de Europese samenwerking;
  • In het tweede deel wordt ingegaan op de democratische legitimiteit van de Unie en de mogelijkheden deze te versterken;
  • In het derde deel wordt ingegaan op de Nederlandse inzet op de verschillende beleidsterreinen in de komende periode.

Staat van de Europese Unie 2013 getiteld ‘Bruggen slaan in Europa’ >