Waar het debat over moet gaan

Waar het debat over moet gaan

Door Job Cohen op 26 mei 2010 Delen  

Vanochtend heb ik de volle verantwoordelijkheid genomen voor de gang van
zaken rondom de doorrekeningen bij het CPB. Ik heb gezegd: dat hadden we zo niet
moeten doen. Nu gaat het debat over de doorrekening en niet over de inhoud,
namelijk over de vraag wanneer de AOW-maatregel ingaat en wat dat betekent voor
mensen.

Het AOW-debat is moeilijk, draagvlak organiseren is daarbij essentieel.
Daarom is de Partij van de Arbeid van mening dat de AOW-leeftijd geleidelijk
verhoogd moet worden. We moeten tijd nemen voor de invoering omdat alleen dan
mensen die denken dat ze binnenkort van hun pensioen kunnen genieten ontzien
worden. Omdat alleen dan een fatsoenlijke regeling voor mensen in zware beroepen
getroffen kan worden vóór deze maatregel van kracht wordt. Het CDA was met de
Partij van de Arbeid in het kabinet ook die mening toegedaan, maar is daar op
terug gekomen.

Dat is waar het debat over moet gaan. Over de keuze van het CDA om de
AOW-verhoging vijf jaar eerder in te voeren. Een keuze die verkeerd uitpakt voor
het draagvlak voor deze maatregel. Verkeerd voor mensen die zich nauwelijks
kunnen voorbereiden en voor al die mensen in zware beroepen. Het debat moet gaan
over de vraag of je in deze tijd waarin moeilijke maatregelen getroffen moeten
worden de verschillen groter of kleiner maakt. Over de vraag of het eerlijk is
om te kiezen voor een aanpak waarin gewone mensen die de crisis niet veroorzaakt
hebben daar wel de rekening voor betalen terwijl banken en de allerhoogste
inkomens worden ontzien.

Ik heb vanochtend gezegd dat Nederland op een tweesprong staat. We kunnen de
tweedelingen in de samenleving vergroten of kleiner maken. We kunnen kiezen voor
een politiek die de verschillen tussen mensen benadrukt en groter maakt, of
kiezen voor een aanpak die verschillen kleiner maakt, zowel economisch als
tussen mensen met verschillende achtergronden. Ik kies vol overtuiging voor het
laatste.

Daarom stelde ik mij twee maanden geleden kandidaat. Want ik sta voor een
politiek die zorgt voor een fatsoenlijke samenleving. Een politiek die eerlijk
is over keuzes, een politiek waarin je verantwoordelijkheid neemt als er een
verkeerde keuze is gemaakt.

Dat is misschien niet alledaags in de manier waarop er op dit moment in Den
Haag politiek wordt bedreven. Maar het is wel de manier zoals het zou moeten
zijn. Daar sta ik voor met volle overtuiging, en dat is de manier waarop ik te
werk zal gaan. Voor een sterker en fatsoenlijker Nederland.

Delen: