Brief aan leden over rituele slacht

Brief aan leden over rituele slacht

Door Job Cohen op 24 juni 2011 Delen  

Beste partijgenoten,

langs deze weg willen wij u informeren over de inbreng van de Tweede
Kamerfractie van de Partij van de Arbeid tijdens het debat over het
initiatiefwetsvoorstel Thieme inzake een verbod op rituele slacht zonder
voorafgaande bedwelming.

In de afgelopen dagen heeft de PvdA fractie – samen met D66, VVD en
Groenlinks – gezocht naar een oplossing die enerzijds tegemoet komt aan het
zwaarwegende advies van onze Politieke Ledenraad van 19 juni jongsleden – waarin
terecht het belang van godsdienstvrijheid werd benadrukt – en anderzijds
vasthoudt aan de breed gedeelde zorg over het dierenwelzijn.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer – afgelopen woensdag –
hebben
wij met deze vier partijen een fors amendement ingediend
op het
wetsvoorstel. De kern daarvan is dat we het doel centraal stellen – namelijk:
het lijden van de dieren zo veel mogelijk beperken – maar niet de manier waarop
dat doel moet worden bereikt. Het uitgangspunt in de wet blijft de slacht met
bedwelming, maar er wordt een mogelijkheid geboden om hierop een ontheffing aan
te vragen. Voor een dergelijke ontheffing moet worden aangetoond dat de dieren
niet méér lijden dan met de toegestane reguliere slachtmethoden. De bewijslast
daarvoor ligt bij de aanvrager van de ontheffing. De ontheffing kan worden
verleend door de Minister. Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of de
voorgestelde slachtmethode inderdaad niet meer lijden van de dieren oplevert.

Daarmee zijn de vier partijen tegemoet gekomen aan bezwaren van de religieuze
organisaties, zonder de doelstelling van dierenwelzijn aan te tasten. Er komt
een overgangsperiode van een jaar – na de inwerkingtreding van de wet – waarin
de aanvragers de tijd hebben hun methode wetenschappelijk te laten beoordelen.
Hiermee wordt zowel de mogelijkheid gecreëerd om eigen bedwelmingsmethoden te
ontwikkelen als om ontheffing aan te vragen voor alternatieve methoden zonder
bedwelming.

Wij zijn van mening dat de PvdA hiermee een goede balans heeft gevonden
tussen zwaarwegende belangen die onze partij na aan het hart liggen.

Met vriendelijke groet,

Job Cohen
Jeroen Dijsselbloem
Martijn van Dam

Delen: