Brandveiligheid veestal moet beter

Brandveiligheid veestal moet beter

Door Jacques Monasch op 18 oktober 2010 Delen  

De brandveiligheid van veestallen laat zeer veel te wensen over: in de afgelopen vijf jaar zijn ruim 737.000 dieren omgekomen bij 736 branden. Dit zijn schokkende cijfers. De PvdA wil daarom dat het kabinet met een actieplan komt zodat er snel verbetering kan komen in het voorkomen en bestrijden van deze branden.

Uit een recent rapport van Dierenbescherming en LTO Nederland blijkt dat veestallen beter beschermd moeten en kúnnen worden tegen brand. De meest voorkomende oorzaken van brand in rundveestallen en varkens- en pluimveehouderijen zijn makkelijk te vermijden, bijvoorbeeld door betere voorlichting van de veehouder, controles op aanleg en onderhoud van elektrische apparatuur om kortsluiting te voorkomen, maar vooral ook door meer aandacht voor brandveiligheid van een veestal bij het ontwerp en de bouw.

Mijn collega-Kamerleden Tjeerd van Dekken, Attje Kuiken en ik willen daarom dat de betrokken ministers met een actieplan komen dat snel tot verbetering kan leiden in het voorkomen en bestrijden van branden in veestallen.

Hieronder onze vragen aan de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (Bouw/Volkshuisvesting) en de minister van Infrastructuur en Milieu:

1) Heeft u kennis genomen van het recente rapport ‘brand in veestallen’ dat namens Dierenbescherming en LTO is opgesteld over de problematiek en gevolgen van branden in veestallen?
2) Deelt u onze zorg over de aard en gevolgen van de grote hoeveelheid branden (736) en de grote hoeveelheid omgekomen dieren (737.080) bij dergelijke branden in de afgelopen vijf jaar zeker gezien de verbeteringen die mogelijk zijn door betere controle, voorlichting en preventie?
3) Bent u het met ons eens dat het betreffende rapport verschillende conclusies en aanbevelingen bevat die om bestuurlijke inzet van uw zijde vragen, zoals het laten opnemen van specifieke brandveiligheidseisen in het nieuwe Bouwbesluit?
4) Bent u bereid om een actieplan op te stellen m.b.t. maatregelen die snel tot verbetering kunnen leiden in het voorkomen en bestrijden van branden in veestallen en om hierin ook de afstemming met en de noodzakelijke inzet van andere organisaties en overheden een plek te geven?

Delen: