Bosblog: Woensdag 12 augustus: cijfers CPB

Bosblog: Woensdag 12 augustus: cijfers CPB

Door Wouter Bos op 12 augustus 2009 Delen  

Terug van vakantie! En meteen vol aan de bak. Kijken of het nog een beetje
goed gaat met de banken (ja!), kijken of de campagne-organisatie van de PvdA
zich aan het heroprichten is (ja!) en vooral ook een Miljoenennota voor 2010 in
elkaar zetten. Officieel zijn de nieuwste voorspellingen van het Centraal Plan
Bureau over hoe de economie zich volgend jaar ontwikkelt nog geheim en dus mag
ik hier alleen maar zeggen dat ik in de kranten lees (!) dat de werkloosheid
verdubbelt van 2008 naar 2010 van ruim 300.000 naar ruim 600.000 werklozen.

Mijn klomp breekt als ik dan zie dat het Financieel Dagblad kopt dat de
werkloosheid mee valt….Je moet wel durven, 600.000 werklozen staat in het gros
van de gevallen voor evenzovele drama’s in gezinnen die een bron van inkomen en
zelfrespect zien wegvallen. En ja, dat is ruim 100.000 minder dan we eerder
dachten en in die zin een meevaller maar daarmee nog steeds een sociaal probleem
van jewelste. Dus prijzen we ons enerzijds gelukkig dat de allersomberste
voorspellingen niet bewaarheid lijken te worden en dat de internationale
inspanningen om de economie uit de recessie te stimuleren enig effect lijken te
hebben, anderzijds blijft het wegwerken van werkloosheid en staatsschuld na 2010
een enorme opgave.

Maar dan nog moeten we ons bedenken dat alle voorspellingen die de afgelopen
jaren over de recessie gedaan zijn, steeds weer onjuist bleken. Ook deze laatste
voorspelling kent nog heel veel onzekerheden. De mogelijkheid dat de economie
zich enigszins herstelt en dan weer terugvalt (bijvoorbeeld ten gevolge van de
stijgende werkloosheid of problemen bij banken die te maken krijgen met leningen
die niet worden terugbetaald) voordat het definitieve herstel zich aandient, zit
niet in de voorspelling verwerkt. Ik blijf dus voorzichtig en voor juichtonen is
het al helemaal te vroeg.  De uitdaging is er niet minder om, never a dull
moment!