Bosblog: helder over grote hervormingen

Bosblog: helder over grote hervormingen

Door Wouter Bos op 7 april 2010 Delen  

Hoe mobiliseer je de kracht van Nederland? Dat is wat ons betreft de centrale
vraag voor Nederland de komende jaren. En het antwoord geven we in ons
verkiezingsprogramma. We gaan geen hervorming uit de weg maar doen het wel
eerlijk. Zodat iedereen mee doet omdat we ook iedereen nodig hebben.

De voorspelbare reacties waren niet van de lucht. En veel politici kunnen van
alles roepen omdat geen enkele partij nog volledige openheid heeft kunnen en
moeten geven over de financiele plannen. We zijn immers allemaal nog bezig onze
plannen door te laten rekenen. Het valt me wel op dat partijen graag hoge
bedragen aan bezuinigingen roepen om vervolgens te claimen dat ze dat wel in
vermindering van bureaucratie gaan vinden. Ik wens ze veel succes. Wat in die
sfeer mogelijk is, telt op geen enkele manier op tot de vereiste bedragen. Elke
partij zal ook pijnlijke maatregelen moeten nemen en sommige partijen durven dat
gewoon nog niet te melden. Maar het moment van de waarheid zal ook voor hen
onvermijdelijk komen.Wij zijn wel helder geweest over de grote hervormingen.
Bijvoorbeeld de hypotheekrente-aftrek, de AOW-leeftijd en de studiefinanciering.
We nemen er ook ruim de tijd voor. Dat is een zaak van zorgvuldigheid maar
betekent natuurlijk wel dat het geld ook wat later binnen komt. Elke econoom zal
je kunnen vertellen dat dat ook verstandig is. Beter fundamenteel hervormen dan
hap snap korte termijn bezuinigen om koste wat kost op korte termijn geld binnen
te harken.

Wat me wel verbaasde, is dat er opeens een norm lijkt te zijn waarvan niemand
weet waar die vandaan komt: 0% tekort in 2015. De strenge Europese Commissie
vraagt dat van geen enkel Europees land. Ik hoor CDA en VVD politici verwijzen
naar de Studiegroep Begrotingsruimte maar die pleiten op pagina 14 voor een
tekort van 1% in 2015. Overigens, als mijn vrienden van CDA en VVD dat rapport
zo graag serieus nemen, waarom volgen ze dat andere dringende advies, om de
hypotheekrente-aftrek aan te pakken, dan niet op……..?

Dan mogen ze me ook gelijk vertellen wat ze toch bedoelen met hun verwijt dat
de middeninkomens het slachtoffer worden van de Pvda? Zijn dat de leraren,
verpleegkundigen en politieagenten wier salarissen vier jaar lang door CDA
bevroren worden? Of zijn dat die mensen die hun baan kwijt raken en dan wat CDA
en VVD betreft na 1 jaar WW in de bijstand komen? Of zou het gaan om die
middeninkomens die geen huis kunnen kopen omdat de woningmarkt op slot zit?

Ik ben blij met ons programma. Het toont durf en compassie. Maar het is
bovenal eerlijk dat we de grote uitdagingen van deze tijd prima aan kunnen als
we allemaal een bijdrage aan de oplossing leveren.

Delen: