Bosblog: Dinsdag 8 september: onderzoek naar de ‘kosten van allochtonen’

Bosblog: Dinsdag 8 september: onderzoek naar de ‘kosten van allochtonen’

Door Wouter Bos op 8 september 2009 Delen  

Het integratiedebat blinkt uit door een gebrek aan precisie en alle daaraan
verbonden misverstanden. Zo ook nu Wilders en Fritsma Kamervragen hebben gesteld
over de “kosten van allochtonen”.

Eerste misverstand: de vragen zijn niet beantwoord. Dat zijn ze wel. We
hebben alle informatie gegeven die we hadden. Wat we niet gedaan hebben is, wat
de PVV ons ook vroeg, onderzoek naar ‘de kosten van allochtonen’. De vragen zijn
dus gewoon beantwoord, maar aan een verzoek is niet voldaan. Dat mag, dat is ook
staatsrechtelijk volstrekt in orde. En als de Kamer toch een onderzoek wil, dan
komt dat in een debat gewoon aan de orde.

De vraag is dan wel waar dat onderzoek over zou moeten gaan. Ook daar veel
misverstanden. Mij stoort het dat in deze discussie begrippen als allochtonen,
migranten, migratie en migratiebeleid door elkaar gehaald worden. En dat is
slordig en verwarrend. Want de PVV vroeg naar de kosten van (niet-westerse)
allochtonen, niet naar de kosten van migranten, niet naar de kosten van
migratie, niet naar de kosten van migratiebeleid. Zeker die laatste twee vragen
lijken mij zonder meer legitiem, daar wordt ook al een boel onderzoek naar
gedaan, het kabinet heeft ook helemaal geen probleem op dat gebied te bekijken
welke gegevens ontbreken en verder verzameld moeten worden. Laten we op dat punt
maar kijken wat het kamerdebat oplevert. Maar bedenk dan wel dat dat niet is
waar de PVV om vroeg. De PVV vroeg naar de kosten van allochtonen. Dat is de
vraag naar de kosten, misschien wel de waarde, van mensen. Om allerlei redenen
die prima door van der laan uiteengezet zijn, is dat een vraag die we in ons
type samenleving niet beantwoorden; ook niet kunnen beantwoorden omdat de
registratie daarvoor ontbreekt. En terecht.