Bosblog: AOW discussie

Bosblog: AOW discussie

Door Wouter Bos op 17 oktober 2009 Delen  

De discussie over de aow is begonnen, prima! Het gaat ook over iets
belangrijks. Maar laten we dan wel proberen zo snel mogelijk wat misverstanden
uit de weg te ruimen.

– Is onze wijziging van de AOW ingewikkeld? Nee, het is een verhoging in twee
stappen naar 67 jaar. Simpeler kan het niet. Elk jaar een maandje veranderen is
veel ingewikkelder. En uitzonderingen maken voor zware beroepen in de
AOW-regeling (zoals door sommigen kennelijk verondersteld wordt) is veel
ingewikkelder dan voorzieningen treffen voor zware beroepen buiten de AOW
regeling (zoals we in werkelijkheid voorstellen).

– Is het akkoord door louter bezuinigingsmotieven ingegeven en is het feit
dat ook in de aanvullende pensioenen wordt ingegrepen daar het bewijs van? Nee.
We willen dat mensen langer werken en we willen dat de regeling minder kost
(bijvoorbeeld om de rekening van de crisis te betalen). Bij beide motieven past
het om niet slechts de AOW te veranderen maar ook de aanvullende pensioenen al
is het maar omdat de AOW relatief belangrijker is voor de laagste inkomens en de
aanvullende pensioenen relatief belangrijk zijn voor de hoogste inkomens.

– Waarom is niet aangesloten bij voorstellen voor flexibilisering? Er is
sprake van een beperkte mate van flexibilisering in onze voorstellen. Dat zijn
geen ingewikkelde strafkortingen (Volkskrant) maar is het zelfde principe als
bij vakbonden en SER: als je vroeg AOW krijgt, krijg je minder. Maar heb geen
illusie, flexibilisering alleen bood geen oplossing voor het probleem. De
gemiddelde leeftijd moest omhoog en dat bereik je niet met alleen maar
flexibilisering, integendeel dan is de kans groot dat de gemiddelde leeftijd
zelfs omlaag gaat. We hadden ook kunnen flexibiliseren a la Groen Links,en deze
geheel afhankelijk kunnen maken van het arbeidsverleden maar dan verandert het
karakter van de AOW echt. Dan is het niet langer meer een basisvoorziening in de
geest van Drees en dat zou mij een brug te ver zijn geweest.

– Waarom niet aangesloten bij de voorstellen van SER en vakbeweging? Op
allerlei gebieden wordt dat wel gedaan maar laten we eens twee punten die we
niet hebben overgenomen nader bekijken. Allereerst leverde het vakbondsvoorstel
binnen de AOW zelf zo weinig op dat men het geld elders moest zoeken. Zo moest
er volgens de bonden fors bezuinigd worden op de huidige ouderenkortingen. Is
dat rechtvaardiger? Daarnaast lieten de bonden de uitkeringen op 65 ophouden.
Bij ons lopen die uitkeringen (die meestal hoger zijn dan de AOW) gewoon door
tot 67. Dat is een stuk socialer omdat het hier juist vaak gaat om oudere
werknemers die op oudere leeftijd werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt en
nergens meer aan de bak komen. Dat is pas echt van betekenis voor zware
beroepen. De 30-jarenregeling die door ons is voorgesteld is dus ook niet ‘de’
regeling voor zware beroepen maar slechts een onderdeel van een bredere aanpak
en misschien niet eens het belangrijkste onderdeel.

– Waarom wordt de AOW niet gefiscaliseerd? Dat gebeurt al. Die wet is vorig
jaar aangenomen en heet ‘houdbaarheidsbijdrage AOW’. Vanaf 2011 gaan ‘nieuwe’
AOWers met een relatief wat hoger inkomen meer belasting betalen. Hadden we daar
nog een schepje bovenop moeten doen? Had gekund maar dan tref je wel precies de
groep die nu al last krijgt met niet volledig geindexeerde pensioenen.

Delen: