Bos verlaagt bestuurssalarissen

Bos verlaagt bestuurssalarissen

Door Paul Kalma op 25 oktober 2008 Delen  

De ministerraad heeft ingestemd met de voorstellen van minister Bos om de
bestuurssalarissen bij staatsdeelnemingen te verlagen. Dit is een belangrijke
stap. Een aantal bedrijven gaat salarissen uitbetalen die onder de 350 duizend
euro liggen. Daarmee leveren de betrokken topbestuurders behoorlijk in.

De maatregelen

Ondernemingen waarvan de staat (deels) aandeelhouder is krijgen een eigen
code waarbij een maximum salaris wordt vastgesteld. Deze nieuwe maximum
salarissen kunnen ten opzichte van de huidige beloningen tientallen procenten
naar beneden gaan. Het gaat onder meer om bestuurders bij bedrijven als de Bank
Nederlandse Gemeenten, Holland casino, NWB, FMO, Gasunie, Tennet en SENS.

Een eerste analyse wijst uit dat deze beloningen in elk geval onder de 350
duizend euro zullen komen. Slechts voor een enkele van deze deelneming lijkt een
beloningsbeleid op of vlak onder dit bedrag verdedigbaar. Voor de overige
deelnemingen zal het maximum hier verder onder liggen. Het maximum wordt per
bedrijf vastgesteld op basis van een referentiegroep die overeenkomt met de mate
waarin het bedrijf in de publieke en private sfeer opereert.

Voor de ondernemingen die zich overwegend in de publieke sfeer bevinden,
zoals bijvoorbeeld de Munt en de Westerschelde Tunnel, geldt het nieuwe
ministersalaris als maximum.

Naast de invoering van deze categorieën volgen er ook voorstellen aan de
deelnemingen met betrekking tot variabele beloningen, beloningsontwikkeling en
vertrekpremies. Zo wordt overwogen de bonus te binden aan een maximum percentage
van het vaste salaris, moeten bonussen zo mogelijk ook gebonden worden aan het
bereiken van publieke doelen en dient de jaarlijkse salaristoename aan de top
gelijke tred te houden met de jaarlijkse salaristoename van de ‘gewone’
werknemers.

Belangrijke stap

Deze maatregelen vormen een belangrijke nieuwe stap in de beperking van de
topinkomens in de (semi-)publieke sector. Een aantal bedrijven (van de Bank
Nederlandse Gemeenten tot Tennet, van Holland Casino tot de Gasunie) gaat
salarissen uitbetalen die onder de 350 duizend euro liggen. Daarmee leveren de
betrokken topbestuurders behoorlijk tot zeer behoorlijk in.

De PvdA-fractie vindt wel dat de Nederlandse Spoorwegen als staatsmonopolist
onder het normsalaris van 170.000 euro moet worden gebracht. Verder dienen in
een commerciële omgeving opererende ondernemingen als Schiphol en Connexxion
maximaal tweemaal die norm (350 duizend euro) aan hun top-mannen of -vrouwen te
verstrekken.’

Op
de site van het Ministerie van Financiën worden de maatregelen nader toegelicht.

Delen: