Bonuswet: einde aan de perverse bonuscultuur bankiers

Bonuswet: einde aan de perverse bonuscultuur bankiers

Door Henk Nijboer op 3 oktober 2014 Delen  

Hebzucht, eigen belang en gegraai lagen ten grondslag aan de financiële crisis. Deze moraal moet worden gekeerd. Dat gebeurt met de wet beloningsbeleid financiële ondernemingen die donderdag in eerste termijn in de Tweede Kamer is besproken. Deze wet maximeert de bonussen op 20 procent, beperkt gouden handdrukken, verbiedt gegarandeerde variabele beloningen en verplicht financiële instellingen geld terug te vorderen bij wanprestaties. Het gaat daarmee om de meest vergaande bonuswetgeving ter wereld en daar is de PvdA trots op.

De PvdA is trots omdat het hard nodig is om de bonuscultuur bij banken aan banden te leggen. Deze cultuur van hebzucht lag immers ten grondslag aan de financiële crisis. Het korte termijn eigen gewin was leidend, niet het maatschappelijk belang. De gevolgen hiervan zijn gigantisch geweest. De staat is inmiddels eigenaar van twee banken en een aantal verzekeraars en moest ING met leningen overeind houden.

Om dit in de toekomst te voorkomen is wetgeving nodig. Dat doen we door het verhogen van kapitaalbuffers voor banken, het provisieverbod en het wettelijk verankeren van de zorgplicht. Maar er is meer nodig. Om de cultuur van hebzucht te doorbreken is deze wet van groot belang. Bonussen worden beperkt tot 20% van het jaarsalaris. Gouden handdrukken worden beperkt tot maximaal een jaarsalaris.

De PvdA vindt dat de wet nog verder moet worden aangescherpt. Er mag geen cent aan bonussen uitgekeerd worden aan de top van banken waar de Staat nog aandeelhouder is. Daartoe hebben we een amendement ingediend. Daarnaast vindt de PvdA dat de boetes bij overtreding van deze regels hoger moeten zijn, zodat banken die echt voelen. Ook mogen bankiers niet royaal worden gecompenseerd voor het verlies van hun bonus doordat hun vaste salarissen worden verhoogd. Tot slot willen we dat ontwijkingsconstructies worden dichtgeschroeid.

Zo normaliseert de financiële sector en komt het klantbelang weer voorop te staan.

Donderdagavond ging ik in het tv-programma Pauw in debat over bonussen in de bankensector. Kijk het het debat >