Hervorming sociale zekerheid moet eerlijker

Hervorming sociale zekerheid moet eerlijker

Door Roos Vermeij op 7 april 2011 Delen  

De PvdA wil dat het kabinet de sociale zekerheid op een duurzame manier
hervormt. Natuurlijk zijn bezuinigingen nodig, maar niet op de schaal en de
manier van dit kabinet. De kabinetsplannen wekken de indruk dat de regering
denkt dat er na 2015 geen begroting meer hoeft te worden gemaakt. Ik ben bang
dat veel mensen door de oneerlijke plannen in de verdrukking zullen komen.
Nederland heeft behoefte aan een sociale zekerheid die mensen ondersteunt en
kansen biedt.

De plannen zijn opnieuw een voorbeeld van visieloze sloopwerkzaamheden. De
minister smijt met cijfers, meent dat er in totaal 2,5 miljard kan worden
bezuinigd en wil er alleen al bij UWV zesduizend medewerkers uitgooien. Ik vind
het totaal onverantwoordelijk om nu al de hele organisatie op zijn kop te
zetten, voordat ook maar een beetje duidelijk is wat er gaat gebeuren met de
pensioenen en hoe de nieuwe regeling voor verschillende sociale voorzieningen,
zoals de WSW en de Wajong, eruit gaat zien.

Op de korte termijn leveren deze plannen het kabinet besparingen op. Op de
lange termijn krijgen volgende kabinetten te maken met een stijging van het
aantal langdurig werklozen die aan hun lot worden overgelaten. Mensen die een
baan hebben in de zware industrie krijgen te maken met onveiligere
werkomstandigheden. De Bijstand zal vollopen met mensen die best nog kunnen
werken, maar niet geholpen worden om de weg naar hun nieuwe baan te vinden.

Het kabinet bespaart dan wel door mensen niet langer aan het werk te helpen,
maar die mensen zijn de langdurig werklozen van morgen. Dat heet in mooi Engels:
‘penny-wise, pound-foolish’. In luid en duidelijk Nederlands: de minister rekent
zich rijk, maar laat mensen die werkloos worden in de steek. Asociaal beleid met
grote gevolgen voor mensen en meer uitkeringen op de koop toe.

Delen: