Hoorzitting Shell: transparantie noodzakelijk

Hoorzitting Shell: transparantie noodzakelijk

Door Pauline Smeets op 29 januari 2011 Delen  

Er moet meer transparantie komen over de gevolgen van de activiteiten die Shell in Nigeria ontplooit. De mensenrechten worden geschonden. Shell probeert de oorzaak en de gevolgen van de vervuiling in de Niger-delta te vertroebelen. Dat bleek tijdens de hoorzitting die ik namens de PvdA-fractie bijwoonde.

Shell vindt dat zij voor Nigeria een positieve bijdrage leveren in de vorm van onder meer werkgelegenheid. Bovendien worden diverse sociale projecten uitgevoerd. Maar de bewoners van de delta zitten met een vervuilde omgeving. Shell zegt dat de vervuiling voornamelijk komt door sabotage.

Eerder deze week heb ik met fractiegenoot Sjoera Dikkers Kamervragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken over de constatering dat Shell schijnbaar misleidende cijfers publiceert over olielekkages in de Nigerdelta. Het concern beweert dat het overgrote deel van de lekkages in het gebied te wijten is aan sabotage en niet komt door gebrekkig onderhoud. Ik wil dat minister Verhagen dit punt aankaart in het gesprek dat hij binnenkort heeft met topman Peter Voser.

Lees ook de ingezonden bijdrage van collega Sjoera in het FD over de manier van zakendoen door Shell in Nigeria.

Onze vragen aan de ministers van EL&I en Buitenlandse Zaken over misleidende cijfers Shell:

1. Bent u bekend met het persbericht ‘Shell beschuldigd van misleiding met cijfers olielekkages in de Nigerdela’?

2. Deelt u de mening dat Shell misleidende informatie verschaft door te zeggen dat in de huidige cijfers bijna alle olielekkages (98%) zouden worden veroorzaakt door sabotage, terwijl Shell in 2009 heeft gezegd dat 50% van de olielekkages veroorzaakt waren door sabotage?

3. Gaat u Shell aanspreken op het inzichtelijk maken van de basis waarop het bedrijf de gepubliceerde cijfers baseert? Gaat u dit punt aankaarten tijdens het gesprek met Shell-topman Peter Voser dat binnenkort op de agenda staat?

4. Deelt u de mening van Audrey Gaughran van Amnesty International dat onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van olielekkages volledig ontbreekt? Zo ja, gaat u Shell daarop aanspreken?

5. Welke maatregelen treft u om Shell te dwingen tot volledige openheid en transparantie over de gevolgen van de oliewinning in de Nigerdelta, zodat de ernstige mensenrechtenschendingen in het gebied tot het verleden gaan behoren?

Delen: