Kernbom niet bruikbaar en niet nodig

Kernbom niet bruikbaar en niet nodig

Door Martijn van Dam op 8 april 2010 Delen  

Global Zero, het ambitieuze plan om alle kernwapens de wereld uit te krijgen,
begint eindelijk echt gestalte te krijgen. In een interview met de New York
Times sprak de Amerikaanse president Barack Obama deze week over de nieuwe
veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten – het ‘Nuclear Posture Review’. Hij
pleit hierin voor het beperken van de rol van kernwapens wereldwijd en verklaart
dat de VS geen nieuwe kernwapens zullen ontwikkelen.

De nieuwe strategie betekent onder meer dat de VS geen kernwapens zullen
inzetten tegen landen zonder nucleaire wapens die zich houden aan het verdrag
tegen de verspreiding van kernwapens, het Non-Proliferatieverdrag (NPT). Mochten
de VS toch te maken krijgen met agressie dan zullen ze andere opties dan
kernwapens overwegen. Alles om een allesvernietigende strijd te voorkomen.

Ik heb ook al meerdere malen gepleit voor een actievere inzet voor Global
Zero. Juist ook vanuit Nederland. Wat mij betreft worden de 22 Amerikaanse
kernwapens die zich nu op Nederlandse bodem begeven direct teruggetrokken.
Obama’s nieuwe strategie biedt een duidelijke opening hiertoe. ‘The United
States will consult with our allies regarding the future basing of nuclear
weapons in Europe, and is committed to making consensus decisions through NATO
processes
‘, stelt hij.

En dat is mooi. We moeten echt af van het koude oorlogs-denken dat kernwapens
ons veiligheid opleveren. Het is juist het tegenovergestelde: ze vormen een
groot risico. Niet alleen vanwege het gevaar van verdere verspreiding, maar ook
omdat het hebben van wapens van het ene land, ook het produceren van nieuwe
wapens in andere landen uitlokt. Tegelijkertijd heeft een kernbom geen of
nauwelijks zelfstandige militaire waarde. De bom is ontworpen om grootschalige
vernietiging te veroorzaken en is in onze tijden niet bruikbaar en niet nodig.

Laat Obama’s nieuwe beleid inzake non-proliferatie een stevige aanmoediging
zijn voor meer concrete stappen in de komende periode. Laat het ook een
aanmoediging zijn voor Nederland om de kans die Obama biedt als het gaat om het
terugtrekken van kernwapens uit Europa met beide handen aan te grijpen. Laten we
er samen voor zorgen dat Global Zero de komende maanden echt aan kracht wint!

Website:
martijnvandam.pvda.nl

Volg Martijn op Twitter:
twitter.com/martijnvdam

Word vriend van Martijn op Hyves:
martijnvdam.hyves.nl

Delen: