Meer doen met minder

Meer doen met minder

Door Judith Merkies op 28 januari 2011 Delen  

De groeiende wereldbevolking verbruikt steeds meer schoon water, brandstof,
metalen, mineralen en biomassa. De druk op natuurlijke hulpbronnen is enorm
toegenomen en zeldzame mineralen raken op. De Europese Commissie presenteerde
daarom deze week haar strategie voor een duurzamer gebruik van hulpbronnen en
efficiƫnter omgaan met grondstoffen. Een stap in de goede richting, maar er is
meer mogelijk.

Welvaart moet niet langer hand in hand gaan met meer verbruik. Meer doen met
minder is dan ook mijn devies. Zo voorkomen we dat we onze natuurlijke
hulpbronnen uitputten. Bovendien zijn we in Europa veel te afhankelijk van de
import van grondstoffen. Met meer recycling, meer hergebruik en beter omgaan met
materialen wordt Europa én duurzamer én minder afhankelijk.

De Europese Commissie kondigt een brede waaier van maatregelen aan.
Veranderingen zijn nodig in de energieproductie, landbouw, visserij,
transportsystemen en ook het consumentengedrag. Binnenkort komt de Commissie
bijvoorbeeld met een voorstel voor efficiënter gebruik van water in gebouwen.
Dit soort veranderingen zorgt voor nieuwe economische activiteit, innovatie en
daarmee nieuwe banen. En die hebben we hard nodig in de Europese Unie. Bovendien
versterken we er onze concurrentiekracht mee.

Verantwoord omgaan met grondstoffen
Het voorgestelde beleid van de Europese Commissie wordt nog verder uitgewerkt,
met onder meer een Europese strategie voor het beheer en behoud van schaarse
grondstoffen voor de industrie. Dat hele traject levert een belangrijke bijdrage
aan een klimaatneutrale samenleving in 2050.

De afvalsector komt centraal te staan in het nieuwe beleid. Dat juich ik toe.
Europa moet een wereldleider worden in recycling en hergebruik. Afval is de
grondstof van de toekomst. Tijdens tal van werkbezoeken heb ik gezien hoe je
afval kunt hergebruiken en kunt toepassen in nieuwe producten. Hier liggen nog
veel kansen. Door zelf ons vuil te hergebruiken, stoppen we ook afvaldumping in
ontwikkelingslanden. Dat mag niet meer voorkomen.

Actief beleid nodig om consumentengedrag te veranderen
De plannen van de Europese Commissie zijn ambitieus en dat is mooi. Maar de
echte klus wordt het opstellen van concrete regels om het verbruik van
grondstoffen te beïnvloeden.

Mijn voorstel is om een ´lease-samenleving’ op te bouwen, waarin apparaten
worden gehuurd en niet langer gekocht. Op deze manier komen apparaten 100%
terug. Om steeds meer richting deze ´lease-samenleving’ te gaan, moeten
bedrijven en consumenten gestimuleerd worden om hun gedrag te veranderen.
Bijvoorbeeld door belasting op inkomsten te verkleinen en grondstoffengebruik
juist meer te belasten.

Meer doen met minder, daar draait het om.