Mijn hart zit links

Mijn hart zit links

Door Hans Spekman op 17 februari 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid is links, links van het midden als u wilt. Ik draag mijn hart waar het hoort, en mijn hart zit links, links van het midden. De meeste van mijn vrienden zijn daar niet verrast over, ook de rechtse vrienden niet. De VVD is rechts, rechts van het midden als u wilt. Lijkt me allebei een waarheid om niet van uit de stoel te vallen.

Toch wordt het links zijn van de PvdA gezien als een groot nieuwsfeit. In het interview dat Job Cohen en ik aan dagblad Trouw gaven, gaat het over de koers van de PvdA en waar volgens ons de prioriteiten moeten liggen.

Een groot aantal zaken wordt besproken in het dubbelinterview. Zo vinden wij veiligheid een echt links thema. En gaat het bijvoorbeeld over de doorgeslagen marktwerking in de zorg. Minister Schippers stelt voor om private partijen te laten investeren in de zorg. In normaal Nederlands komt dat neer op winst maken op zieke mensen. Dat vind ik een ziek idee, en ik niet alleen, luister maar naar de woordvoerder zorg in onze Tweede Kamerfractie Eeke van der Veen, in het radioprogramma Spijkers Met Koppen.

Het ging ook over het opnieuw uitvinden van het Rijnlandse model in onze economie. Allemaal zaken die tot de kern van de sociaaldemocratie behoren, en waar wij continu over moeten nadenken.

Met de Wiardi Beckman Stichting zijn we bezig met een groot project om te bekijken wat onze waarden, zoals bestaanszekerheid en zelfverheffing, nu voor deze tijd betekenen. En inderdaad, daar gaan wij toe naar een koerswijziging. Niet omdat wij stil staan en denken dat vroeger alles beter was, maar omdat je ziet dat elk pleidooi dat gaat over versoepeling van het ontslagrecht helemaal niet goed is voor de economie, voor de samenleving of voor de mensen. Het is goed voor de winst van de aandeelhouders en inderdaad, die hoef ik niet te vertegenwoordigen.

In onze partij is hier ook flink over gediscussieerd en zal dat ook altijd blijven. Maar ik zal er op toezien dat wij niet zwichten door de makkelijke weg te kiezen. Ik vind het makkelijk om te zeggen dat het ontslagrecht alleen maar leidt tot verstopping op de arbeidsmarkt. Het omgekeerde is waar. Wanneer werkgevers makkelijk van hun personeel af kunnen, dan komt er namelijk een verstopping van de arbeidsmarkt. Werkgevers hoeven dan niet meer te investeren in hun personeel, hoeven de mensen niet meer te laten scholen en na te denken over goed personeelsbeleid. Wat krijg je dan? Mensen die zich over de kop werken om maar hun contract te houden. Mensen die niet meer tegen hun baas durven te zeggen: ‘Dit doe je verkeerd.’ Bang omdat ze daarbij wel eens hun volgende jaarcontract verliezen. Allemaal zaken die juist slecht zijn voor deze moderne tijd.

En wij zijn niet naïef, wij willen juist dat de mensen ook aan de slag gaan. Onze eigen wethouder Marco Florijn in Rotterdam rust niet voordat hij werk vindt voor de grote groep werkloze jongeren in zijn stad. Wij zijn de Partij van de Arbeid, links, links van het midden, en daar zijn wij trots op.

Delen: